Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Семінар з математичної фізики (Archiv)

Organiser: О. Л. Ребенко, В. Д. Кошманенко
Location: Інститут математики НАНУ, 208, 14:30
Date Seminar
29, May 2018
14:00 Tuesday
Теоретико-множинні та функціональні методи в релятивістській кінематиці
Ярослав І. Грушка
13, May 2015
16:00 Wednesday
Large deviation principle and its applications
Tony Dorlas (Institute for Advanced Study, Dublin)
06, May 2015
15:30 Wednesday
Large deviation principle and its applications
Tony Dorlas(Institute for Advanced Study, Dublin)
16, April 2014
14:30 Wednesday
Двовимірна дійсна проблема моментів, та відповідні блочні матриці типу Якобі
М. Є. Дудкін, К. І. Козак
09, April 2014
14:30 Wednesday
Рівновага, правільні багатокутники і гармонійна динаміка Кулона багатьох зарядів.
Володимир Скрипник
26, March 2014
14:15 Wednesday
Сингулярні збурення несиметричним потенціалом
М. Є. Дудкін, Т. І. Вдовенко
19, March 2014
14:15 Wednesday
Модель коміркового газу в класичній статистичній механіці: результати і перспективи
Олексій Ребенко
12, March 2014
14:15 Wednesday
Розклад Гана-Жордана як граничний стан динамічної системи конфлікту ІІI.
Володимир Кошманенко
05, March 2014
14:15 Wednesday
Розклад Гана-Жордана як граничний стан динамічної системи конфлікту II
Володимир Кошманенко
26, February 2014
14:45 Wednesday
Розклад Гана-Жордана як граничний стан динамічної системи конфлікту.
Сергій Петренко
19, February 2014
14:15 Wednesday
Розклад Гана-Жордана як граничний стан динамічної системи конфлікту.
Сергій Петренко
02, July 2013
16:00 Tuesday
Теорія сідлової точки високого виміру( Higher-dimensional saddle point theory)
проф. Тоні Дорлас(Дублін, Інститут перспективних досліджень)
05, June 2013
14:30 Wednesday
Про точні розв'язки рівнянь руху Кулона трьох зарядів на площині
Володимир Скрипник
06, February 2013
14:30 Wednesday
Рівновага і кулонівська динаміка трьох зарядів на площині
Володимир Скрипник
30, January 2013
14:15 Wednesday
Рівновага і кулонівська динаміка трьох зарядів на площині
Володимир Скрипник
17, October 2012
14:00 Wednesday
Резонанси, періодичні та обмежені розв'язки рівнянь Кулона двох та трьох точкових зарядів з рівновагою на прямій.
Володимир Скрипник
03, October 2012
14:00 Wednesday
"Плакетне формулювання калібрувальних теорій на гратці" (за матеріалами канд. дисертації)
Сергій Волошин (Інст. теор. фізики ім. М.М. Боголюбова)
18, April 2012
14:15 Wednesday
Блочні матриці типу Якобі, відповідні комплексній проблемі моментів у експоненціальній формі
Микола Дудкін
04, April 2012
14:15 Wednesday
Аналіз нелінійної поведінки 2-n мірної динамічної конфліктної системи
Володимир Кошманенко
28, March 2012
14:15 Wednesday
Мезоскопічна границя динаміки Глаубера для неперервних систем
Дмитро Фінкельштейн
14, March 2012
14:15 Wednesday
"Мезоскопічний опис деяких марківських еволюцій неперервних систем"
Дмитро Фінкельштейн
25, January 2012
14:15 Wednesday
Про голоморфні розв'язки рівнянь руху Дарвіна точкових зарядів.
Володимир Скрипник
18, January 2012
14:15 Wednesday
Про голоморфні розв'язки рівнянь руху Дарвіна точкових зарядів.
Володимир Скрипник
21, September 2011
14:15 Wednesday
Про впорядковане рівняння рівноваги в гратковій системі осциляторів та його розв'язки. Суперстійка взаємодія.
Володимир Скрипник
30, March 2011
14:30 Wednesday
Дослідження умов існування мір Гіббса в системах нескінченного числа взаємодіючих частинок (за матеріалами кандидатської дисертації)
Сергій Петренко
23, February 2011
14:30 Wednesday
Задача про мінімум енергії при наявності зовнішніх полів для векторних мір нескінченної розмірності
Наталія Зорій
16, February 2011
13:45 Wednesday
Про рівноважні системи частинок з парним потенціалом притягання та тернарним потенціалом відштовхування
Володимир Скрипник
01, December 2010
14:15 Wednesday
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ РІВНЯНЬ АЙНШТАЙНА ІЗ НЕЛАГРАНЖЕВИМИ ПОПРАВКАМИ ЗА КРИВИНОЮ ПРОСТОРУ-ЧАСУ
Павло Наказной

Резюме:
Розглядаються основні властивості рівнянь Айнштайна, модифікованих нелагранжевими поправками за кривиною (метрикою) простору-часу, які інтерпретуються як відгук вакууму на своє викривлення та розглядаються як змінний космологічний член ?, що залежить від скаляру кривини R. Показано що крім нерівності нулю тензора енергії-імпульсу речовини та незбереження маси холодної матерії у процесі еволюції Всесвіту, що випливає із цього, дана модель передбачає істотну модифікацію рівнянь для гравітаційного потенціалу та прискорення частинки у ньютонівському наближенні. Дані обставини дозволяють сформулювати необхідні критерії на можливі функціональні залежності ?(R).
17, November 2010
14:15 Wednesday
Теорія відносності: на межі століть
Павло Наказной (КНУ ім. Тараса Шевченка)
10, November 2010
14:15 Wednesday
Про симетризацію рівноважних рівнянь для граткових систем осциляторів
Володимир Скрипник
04, November 2010
14:15 Thursday
Теорема про капіталізацію банків
Микола Гончар (Інститут теоретичної фізики ім. М.Боголюбова)
20, October 2010
13:45 Wednesday
Властивості граничних спектральних розподілів динамічних систем конфлікту (за матеріалом кандидатської дисертації)
Наталія Харченко
16, June 2010
13:45 Wednesday
Задачі рівноваги для векторних мір Радона нескінченної розмірності
Наталія Зорій (Інститут математики НАНУ)
09, June 2010
13:45 Wednesday
Про ряди Ляпунова в теорії звичайних диференціальних рівнянь
Володимир Скрипник (Інститут математики НАНУ)
19, May 2010
13:45 Wednesday
Динамічне порушення симетрії в моделях квантової теорії поля
Едуард Горбар (ІТФ ім. М. Боголюбова)
10, March 2010
13:45 Wednesday
Динаміка заряджених частинок на скінченному інтервалі часу
Володимир Скрипник
03, March 2010
13:45 Wednesday
Рівняння станів точно розв'язувальних моделей скінченних систем
Кирил Бугаєв (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, м. Київ)
24, February 2010
13:45 Wednesday
Елементи аналізу білого шуму, пов'язаного з узагальненою мірою Майкснера (за матеріалами док. дисертації)
Микола Качановський
16, December 2009
13:45 Wednesday
Гіббсові розподіли для систем з багаточастинковою взаємодією
Володимир Скрипник
09, December 2009
13:45 Wednesday
"Квазі-точкові міри в спектральній теорії динамічних систем конфлікту "(Продовження)
Володимир Кошманенко
02, December 2009
13:45 Wednesday
Квазі-точкові міри в спектральній теорії динамічних систем конфлікту
В.Д.Кошманенко
25, November 2009
14:00 Wednesday
Про точковий спектр структурно подібних мір (за матеріалами кандидатської дисертації).
Наталія Харченко
27, April 2009
14:30 Monday
"Обернена задача спектрального аналізу в теорії динамічних систем конфлікту"
Наталія Харченко
02, March 2009
14:30 Monday
Представлення кандидатської дисертації: " Дослідження потенціалів взаємодії надстійких і сильнонадстійких взаємодій"
Максим Тертичний
16, February 2009
14:30 Monday
Ефект Казіміра для ідеального Бозе газу(математичні проблеми)
Олексій Ребенко
08, December 2008
14:30 Monday
Cyclic model "Fire-Water"
Володимир Кошманенко
24, November 2008
14:30 Monday
Математична умова успішності кредиту
Володимир Д. Кошманенко
17, November 2008
14:30 Monday
Терія ємностей конденсаторів у локально компактних просторах (Частина ІІ)
Наталія Зорій
10, November 2008
14:30 Monday
Теорія ємностей конденсаторів у локально компактних просторах
Наталія Зорій
09, June 2008
14:30 Monday
Тема: Про необмежений параметр порядку в рівноважних граткових системах осциляторів (продовження)
Володимир Скрипник (ІМ НАНУ)
02, June 2008
14:30 Monday
Про необмежений параметр порядку в рівноважних граткових системах осциляторів
Володимир Скрипник (ІМ НАНУ)
26, May 2008
14:30 Monday
Абстрактні полімерні розклади з парною взаємодією загального вигляду
Максим Тертичний
12, May 2008
14:30 Monday
Абстрактні полімерні розклади з парною взаємодією загального вигляду
Максим Тертичний (КНУ ім. Тараса Шевченка)
21, April 2008
14:30 Monday
Про деякі застосування якісної теорії ЗДР у фізиці.
О. Б. Ликова
03, March 2008
14:30 Monday
Квазіграткова апроксимація неперервних класичних систем з посилено надстійкою взаємодією
Олексій Ребенко
25, February 2008
14:30 Monday
Про деякі застосування якісної теорії ЗДР у фізиці
Ольга Ликова
18, February 2008
14:30 Monday
Про деякі застосування якісної теорії ЗДР у фізиці.
Ольга Ликова (Інститут математики НАНУ)
05, November 2007
14:30 Monday
Мінімальна енергія Рісса точкових конфігурацій та умова надстійкості статистичних систем
Максим Тертичний (КНУ ім. Т. Шевченка)
29, October 2007
14:30 Monday
Математична теорія порядку в ґраткових квантових квазіінтегровних рівноважних системах
Володимир Скрипник (Інститут математики)
22, October 2007
14:30 Monday
Про обмеженість щільності в одній економічній моделі
Дмитро Фінкельштейн (Інститут математики)
15, October 2007
14:30 Monday
Про метод оснащених просторів в теорії сингулярних збурень
Роман Божок (Інститут математики)
08, October 2007
14:30 Monday
Ефект Бома-Ааронова та дисклинації в графені
Надія Власій (Інститут теор. фіз. ім. М. Боголюбова)
01, October 2007
14:30 Monday
Про умови надстійкості та посиленої надстійкості парних потенціалів взаємодії
Олексій Ребенко (І-т математики НАНУ), Максим Тертичний ( КНУ ім. Тараса Шевченка)
28, April 2007
16:00 Saturday
Ефект Ааронова---Бома на диску Пуанкаре.
О. Лісовий (ІТФ, Київ i Лабораторія математики й теоретичної фізики, Тур, Франція)
02, April 2007
16:00 Monday
Необхідна та достатня умови розв'язності варіаційної задачі Гаусса
Н. В. Зорій
26, March 2007
16:00 Monday
Багатокомпонентний процес контактів в неперервних системах (продовження)
Д. Л. Фінкельштейн
19, March 2007
16:00 Monday
Багатокомпонентний процес контактів в неперервних системах
Д. Л. Фінкельштейн
12, March 2007
16:00 Monday
Про розширений фоківський простір
М. О. Качановський
05, March 2007
16:00 Monday
Асимптотичні властивості спектру випадкових розріджених матриць.
В. А. Венгеровський (Фізико-технічний інститут низьких температур, м. Харків)
Current seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics