українська
mail home

Seminars and Lectures


 
-------------------------------

Archive


 

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу (Archiv)

Organiser: Ю.С. Самойленко
Location: Інститут математики НАНУ, 208,
Date Seminar
24, April 2018
15:00 Tuesday
Побудова фоківського представлення алгебри Віка, пов\'язаної з нерелятивістськими плектонними полями
О.О.Калюжний
22, January 2018
15:00 Monday
Деякі структурні теореми для трійок підпросторів гільбертового простору (продовження)
І.С.Фещенко (КНУ імені Тараса Шевченка)
11, December 2017
15:00 Monday
Про контрольовані квантові операції
Данило Якименко
16, October 2017
15:00 Monday
Деякі структурні теореми для трійок підпросторів гільбертового простору
Фещенко І.С. (КНУ)

Резюме:
Огляд роботи Masatoshi Enomoto, Yasuo Watatani, \"Relative position of three subspaces in a Hilbert space\"
23, May 2016
16:00 Monday
Стійкість деформацій алгебри Кунца (продовження)
Олексій Кузьмін, Микола Почекай (КНУ ім. Т.Г. Шевченка)
16, May 2016
16:00 Monday
Стійкість деформацій алгебри Кунца
Олексій Кузьмін, Микола Почекай (КНУ ім. Т.Г. Шевченка)
28, March 2016
14:00 Monday
Системи підпросторів. Редукція операторної матриці Грама.
Стрілець О.В.
14, March 2016
14:00 Monday
Про алгебру Фур`є локально компактної гіпергрупи (за сумісними результатами з О.О. Калюжним та Г.Б. Подколзіним)
Чаповський Ю.А.
15, February 2016
14:00 Monday
Про побудову максимальних симетричних фреймів (SIC-POVM)
Якименко Д.Ю.
07, December 2015
15:00 Monday
Застосування фреймів в теорії квантової інформації
Якименко Д.Ю.
30, November 2015
15:00 Monday
Вступ до теорії квантових обчислень (освітня доповідь)
Якименко Д.Ю.
02, November 2015
15:00 Monday
Про розклад матриць з цілим слідом в суму ідемпотентів
Рабанович В.І.
22, June 2015
16:00 Monday
Побудова ортоскалярних наборів підпросторів із заданими характерами
Якименко Д.Ю.
25, May 2015
16:00 Monday
Про зображення all but two алгебр
В.Островський, Е.Ашурова
18, May 2015
16:00 Monday
Представлення ермітової матриці сумою ортопроекторів за допомогою використання фреймів і спектрального тетрісу (за роботами P.Casazza, M. Ficus, A.Heineсke, Y.Wang та інш.)
Рабанович В.І.
27, April 2015
15:00 Monday
Побудова ортоскалярних наборів підпросторів Спектральним тетрісом
Якименко Д.Ю.
03, November 2014
15:00 Monday
Про існування та побудову ортоскалярних наборів підпросторів
Островський В.Л., Якименко Д.Ю.
20, October 2014
15:00 Monday
Некомутативна границя Шилова квантової матричної кулі
Проскурін Д.П., Туровська Л.Б.
16, June 2014
16:00 Monday
Узагальнений функтор відбиття для набору підпросторів гільбертового простору
Якименко Д.Ю.
26, May 2014
16:00 Monday
Про збіжність нескінченного добутку ортопроекторів у гільбертовому просторі
Фещенко І.С.

Резюме:
Огляд відомих результатів, відкриті питання, гіпотези та нещодавний прорив (роботи Adam Paszkiewicz)
17, February 2014
16:00 Monday
Про зведення опису зображень уніциклічного графу до зображень циклу
Попова Н.Д., Стрілець О.В.
27, January 2014
16:00 Monday
$II_1$ підфактори та алгебри Темперлі-Ліба
Калюжний О.О.
23, December 2013
16:00 Monday
$II_1$ підфактори та алгебри Темперлі-Ліба
Калюжний О.О.
16, December 2013
16:00 Monday
Про ортоскалярні зображення одного класу частково впорядкованих множин
Островський В.Л., Рабанович В.І.
09, December 2013
16:00 Monday
Про фрейми та їх застосування
Фещенко І.С.
21, October 2013
16:00 Monday
Обобщенные "отображения пятиугольников": от дискретных интегрируемыхсистем к кластерным алгебрам и обратно
М. Гехтман (Notre Dame Univesity, USA)
27, May 2013
16:00 Monday
Розв`язні алгебри Лі диференціювань
Петравчук А.П., Македонський Є.О.
13, May 2013
16:00 Monday
Про спектри зліченних графів
Голінський Л.Б.
29, April 2013
16:00 Monday
Про індекси зліченних графів
Тимошкевич Л.М.
15, April 2013
16:00 Monday
Про спектри зліченних графів
Голінський Леонід
18, March 2013
16:00 Monday
Про ортоскалярні зображення деяких частково впорядкованих множин
Островський В.Л., Рабанович В.І.
04, March 2013
16:00 Monday
Зображення комутаційних співвідношень з умовами ортогональності та їх деформацій
Якимів Р.Я.
18, February 2013
16:00 Monday
Про деформації віківського аналогу CCR
Проскурін Д.П.
17, December 2012
16:00 Monday
Про добутки унітарних коренів з одиничного оператору.
Якименко Д.Ю.
29, October 2012
16:00 Monday
Одне узагальнення теореми А.Скофілда (до питання про унітаризацію шурівських зображень ручних чвм)
Юсенко К.А.
22, October 2012
16:00 Monday
q-комутаційні співвідношення та некомутативні випадкові процеси
Проскурін Д.П.
15, October 2012
16:00 Monday
Про зображення *-алгебр, породжених ортопроекторами (огляд).
Островський В.Л.
08, October 2012
16:00 Monday
Про зображення *-алгебр, породжених ортопроекторами (огляд).
Островський В.Л.
18, June 2012
16:00 Monday
Про спектральну теорію графів, пов`язану з оператором Лапласа (огляд)
Лебідь Віта, Тимошкевич Лариса
12, June 2012
16:00 Tuesday
Про all-but-one сім`ї ортопроекторів
Олександр Стрілець, Іван Фещенко
21, May 2012
16:00 Monday
Про частково впорядковані множини підпросторів гільбертового простору.
Кругляк С.А.
23, April 2012
16:00 Monday
*-Зображення співвідношень і некомутативна теорія ймовірностей
Проскурін Д.П.
02, April 2012
16:00 Monday
Комутативна і некомутативна дійсна алгебраїчна геометрія (огляд)
Савчук Юрій
19, March 2012
16:00 Monday
Про оператори, що розкладаються у добуток унітарних коренів з одиничного оператора.
Якименко Д.Ю.
05, March 2012
16:00 Monday
Про системи підпрострів, зв`язаних умовами на кути між кожною парою підпросторів
Стрілець О.В., Фещенко І.С.
20, February 2012
16:00 Monday
Задачі відновлення в спектральній теорії графів
Тимошкевич Л.М.
21, November 2011
16:00 Monday
Про аналоги теореми Дж. Сміта для злічених графів
Коротков А.С., Тимошкевич Л.М.
31, October 2011
16:00 Monday
Зображення алгебр типу Темперлі-Ліба і системи підпросторів
Стрілець О.В., Фещенко І.С.
17, October 2011
16:00 Monday
Про функцію Вейля-Тічмарша квантового графу
Єршова Ю.Ю.
10, October 2011
16:00 Monday
Про добутки деяких унітарних операторів
Якименко Данило (Київ, Ін-т математики)
06, June 2011
16:00 Monday
Про прямі та обернені спектральні задачі на реберно-зважених графах (за матеріалами магістерської роботи)
Тимошкевич Лариса Миколаївна
30, May 2011
16:00 Monday
Про некомутативні ергодичні теореми для *-алгебр необмежених операторів
Семен Наумович Литвинов (Pennsylvania State University, USA)
16, May 2011
16:00 Monday
Про ортоскалярні зображення однопараметричних частково впорядкованих множин
В. Л. Островський, В. І. Рабанович
11, April 2011
16:00 Monday
Про множини n-ок підпросторів гільбертового простору (продовження)
Іван Фещенко
04, April 2011
16:00 Monday
Про множини n-ок підпросторів гільбертового простору
Іван Фещенко
28, March 2011
16:00 Monday
Обернена задача розсіювання на квантових графах. (Освітня доповідь)
Нижник Леонід Павлович
13, December 2010
16:00 Monday
L^2-розмірність гармонічних форм, інваріантних відносно дії групи кіс
Ю.Л.Далецький, О.О.Калюжний
06, December 2010
16:00 Monday
Зображення віківської алгебри, асоційованої з CCR, що анулюють однорідний віківський ідеал.
В.Л.Островський, Д.П,Проскурін
29, November 2010
16:00 Monday
Про нормальні форми пар операторів, пов\'язаних квадратичним співвідношенням
Василь Львович Островський, Юрій Стефанович Самойленко
15, November 2010
16:00 Monday
Про індекси зліченних графів
Андрій Сергійович Коротков
08, November 2010
16:00 Monday
S^1-індекс графа, Z_2-індекс графа та замкненість суми підпросторів у гільбертовому просторі
Іван Сергійович Фещенко
01, November 2010
16:00 Monday
Про унітаризаціюсистем підпросторів пов\'язаних із зображеннями частково впорядкованих множин (за матеріалами кандидатської дисертації)
Якименко Данило Юрієвич
25, October 2010
16:00 Monday
Про системи підпросторів гільбертового простору
Грушевой Р.В.

Резюме:
(за матеріалами кандидатської дисертації)
18, October 2010
16:00 Monday
Зображення частково впорядкованих множин в гільбертовому просторі
Юсенко Констянтин Андрійович
11, October 2010
16:00 Monday
Звіти: KROMSH-2010, Конференція пам\'яті С.Д.Ейдельмана

07, October 2010
16:00 Thursday
Про квантові графи (освітня лекція)
Кисельов Олександр В\'ячеславович
Current seminars
Copyright © 2007 Institute of Mathematics