Відділ теорії функцій
Новини


29 січня 2019 року Катерина Віталіївна ПОЖАРСЬКА успішно захистила кандидатську дисертацію "Найкращі наближення та ентропійні числа класів періодичних функцій багатьох змінних" під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Анатолія Сергійовича РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор Петро Васильович ЗАДЕРЕЙ та доктор фізико-математичних наук Станіслав Олегович ЧАЙЧЕНКО.


22 травня 2018 року Ганна Миколаївна ВЛАСИК успішно захистила кандидатську дисертацію "Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів (ψ,β)-диференційовних функцій" під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Анатолія Сергійовича РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук Станіслав Олегович ЧАЙЧЕНКО та кандидат фізико-математичних наук Андрій Петрович МУСІЄНКО.


17 квітня 2018 року Віктор Сергійович РОМАНЮК успішно захистив докторську дисертацію "Методи та характеристики лінійної та нелінійної апроксимації класів гладких функцій". Науковий консультант - доктор фізико-математичних наук, професор Анатолій Сергійович РОМАНЮК. Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Борисович ВАКАРЧУК, доктор фізико-математичних наук, професор Олег Богданович СКАСКІВ та доктор фізико-математичних наук, професор Ігор Олександрович ШЕВЧУК29 вересня 2017 року Андрій Любомирович ШИДЛІЧ успішно захистив докторську дисертацію "Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах". Науковий консультант - доктор фізико-математичних наук Віктор Васильович САВЧУК. Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Борисович ВАКАРЧУК, доктор фізико-математичних наук, професор Петро Васильович ЗАДЕРЕЙ та доктор фізико-математичних наук, професор Володимир Олександрович КОФАНОВ20 вересня 2016 року Вікторія Вікторівна ШКАПА успішно захистила кандидатську дисертацію "Найкращі наближення та гріді-алгоритми на класах (ψ,β)-диференційовних функцій" під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Анатолія Сергійовича РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор Петро Васильович ЗАДЕРЕЙ та кандидат фізико-математичних наук Микола Олексійович НАЗАРЕНКО.


20 вересня 2016 року Ірина Юріївна МЕРЕМЕЛЯ успішно захистила кандидатську дисертацію "Лінійні методи наближення та екстремальні задачі на класах голоморфних функцій" під керівництвом доктора фізико-математичних наук Віктора Васильовича САВЧУКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Борисович ВАКАРЧУК та кандидат фізико-математичних наук Олена Іванівна РАДЗІЄВСЬКА.


21 червня 2016 року Станіслав Олегович ЧАЙЧЕНКО успішно захистив докторську дисертацію "Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінних". Науковий консультант - доктор фізико-математичних наук Віктор Васильович САВЧУК. Офіційні опоненти - член-кореспондент НАН України, професор Віталій Павлович МОТОРНИЙ , доктор фізико-математичних наук, професор Олег Богданович СКАСКІВ та доктор фізико-математичних наук, професор Петро Васильович ЗАДЕРЕЙ.21 червня 2016 року Володимир БОДЕНЧУК успішно захистив кандидатську дисертацію "Оцінки поперечників класів (ψ,β)-диференційовних функцій" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.СЕРДЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор С.Б.ВАКАРЧУК та кандидат фізико-математичних наук М.О.НАЗАРЕНКО.


19 січня 2016 року Тетяна СТЕПАНЮК успішно захистила кандидатську дисертацію "Апроксимативні характеристики класів (ψ,β)-диференційовних функцій" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.СЕРДЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор П.В.ЗАДЕРЕЙ та кандидат фізико-математичних наук С.О.ЧАЙЧЕНКО.


7 квітня 2015 року Уляна ГРАБОВА успішно захистила кандидатську дисертацію "Оцінки відхилень лінійних середніх рядів Фур'є на класах (ψ,β)-диференційовних функцій" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.СЕРДЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор П.В.ЗАДЕРЕЙ та кандидат фізико-математичних наук С.О.ЧАЙЧЕНКО.


27 січня 2015 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Віталій МИРОНЮК успішно захистив кандидатську дисертацію "Апроксимативні характеристики класів функцій багатьох змінних" під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора А.С.РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор С.Б.ВАКАРЧУК та кандидат фізико-математичних наук М.О.НАЗАРЕНКО.


23 грудня 2014 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Надія ДЕРЕВ'ЯНКО успішно захистила кандидатську дисертацію "Поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних" під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора А.С.РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор І.О.ШЕВЧУК та кандидат фізико-математичних наук О.І.РАДЗІЄВСЬКА.


Провідний науковий співробітник відділу теорії функцій доктор фізико-математичних наук Анатолій Сергійович СЕРДЮК нагороджений Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за вагомий внесок в становлення та розвиток університету та з нагоди 20-річчя кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики.3 червня 2014 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Віктор ВОЙТОВИЧ успішно захистив кандидатську дисертацію "Наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.СЕРДЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор С.Б.ВАКАРЧУК та кандидат фізико-математичних наук С.О.ЧАЙЧЕНКО. В якості додаткового опонента виступив доктор фізико-математичних наук, професор П.В.ЗАДЕРЕЙ.


Президія Національної академії наук України на своєму засіданні 12 лютого 2014 року присудила премію імені М.Г.Крейна доктору фізико-математичних наук БУСЛАЄВУ Віктору Івановичу, доктору фізико-математичних наук, професору РОМАНЮКУ Анатолію Сергійовичу та доктору фізико-математичних наук, професору ТІМАНУ Майору Пилиповичу за цикл праць "Екстремальні проблеми теорії наближення гладких функцій".


17 вересня 2013 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Андрій МУСІЄНКО успішно захистив кандидатську дисертацію "Нерівності типу Лебега для сум Валле-Пуссена класів (ψ,β)-диференційовних функцій" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.СЕРДЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор П.В.ЗАДЕРЕЙ та кандидат фізико-математичних наук С.О.ЧАЙЧЕНКО.


22 січня 2013 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Катерина СОЛІЧ успішно захистила кандидатську дисертацію "Білінійні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук, професор С.Б.ВАКАРЧУК та доктор фізико-математичних наук, професор П.В.ЗАДЕРЕЙ.


13 березня 2012 року старший науковий співробітник відділу теорії функцій Віктор САВЧУК успішно захистив докторську дисертацію "Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій". Наукові консультанти - член-кореспондент НАН України, професор Олександр Іванович СТЕПАНЕЦЬ та академік НАН України, професор Анатолій Михайлович САМОЙЛЕНКО. Офіційні опоненти - член-кореспондент НАН України, професор Мирослав Львович ГОРБАЧУК, професор Віктор Іванович БУСЛАЄВ та професор Сергій Борисович ВАКАРЧУК.5 квітня 2011 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Сергій ЯНЧЕНКО успішно захистив кандидатську дисертацію "Дослідження апроксимативних характеристик класів функцій багатьох змінних" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук С.Б.ВАКАРЧУК та кандидат фізико-математичних наук П.А.ПОПОВ.


1 червня 2010 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Сергій ВОЙТЕНКО успішно захистив кандидатську дисертацію "Дослідження апроксимативних характеристик класів функцій однієї та багатьох змінних" під керівництвом члена-кореспондента НАН України професора О.І.СТЕПАНЦЯ та доктора фізико-математичних наук А.С.РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук В.О.КОФАНОВ та кандидат фізико-математичних наук П.А.ПОПОВ.


На своєму засіданні 25 лютого 2009 року Президія Національної академії наук України присудила науковим співробітникам відділу теорії функцій Сергію СТАСЮКУ, Ігорю СОКОЛЕНКУ та Андрію ШИДЛІЧУ премію Національної академії наук України для молодих вчених за цикл наукових робіт "Дослідження апроксимативних властивостей класів функцій однієї та багатьох змінних"

Вийшов з друку збірник наукових праць "Теорія наближення функцій та суміжні питання" в якості тому 5, №1 продовжуваного видання "Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України". Збірник присвячено пам'яті О.І.СТЕПАНЦЯ.
Видавнича група книги: д.ф.м.-н. А.С.РОМАНЮК, д.ф.м.-н. А.С.СЕРДЮК к.ф.м.-н. І.В.СОКОЛЕНКО.
Анотація та зміст книги можуть бути знайдені тут.
Книга продається в бібліотеці Інституту математики НАН України. Ціна - 30 грн.


6 лютого 2008 року Президія Національної Академії наук України затвердила доктора фізико-математичних наук Анатолія Сергійовича РОМАНЮКА на посаді завідуючого відділом теорії функцій Інституту математики НАН України.


Співробітники відділу беруть участь у підготовці Міжнародної наукової конференції "ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ, ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ" з нагоди 70-річчя з дня народження академіка НАН України Анатолія Михайловича САМОЙЛЕНКА, яка відбудеться на базі Таврійського державного агротехнологічного університету з 16 по 21 червня 2008 року в Мелітополі Запорізької області, Україна.

Вийшов з друку збірник наукових праць "Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання" в якості тому 4, №1 продовжуваного видання "Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України".
Видавнича група книги: член-кореспондент НАН України О.І.СТЕПАНЕЦЬ, д.ф.м.-н. А.С.РОМАНЮК, к.ф.м.-н. І.В.СОКОЛЕНКО.
Анотація та зміст книги можуть бути знайдені тут.
Книга продається в бібліотеці Інституту математики НАН України. Ціна - 15 грн.


Указом від 4 грудня 2007 року Президент України Віктор Ющенко нагородив співробітників відділу теорії функцій Сергія СТАСЮКА, Ігоря СОКОЛЕНКА та Андрія ШИДЛІЧА щорічною премією Президента Україны для молодих вчених за роботу «Дослідження апроксимативних характеристик функціональних класів»


Президія Національної академії наук України на своєму засіданні 28 лютого 2007 року присудила премію імені М.М.Крилова члену-кореспонденту НАН України МАКАРОВУ Володимиру Леонідовичу, члену-кореспонденту НАН України СТЕПАНЦЮ Олександру Івановичу та професору Фахраддіну АБДУЛЛАЄВУ за цикл робіт "Сучасні методи теорії апроксимації та інтерполяції".


31 жовтня 2006 року аспірантка відділу теорії функцій Оксана ФЕДУНИК успішно захистила кандидатську дисертацію "Лінійні та ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних" під керівництвом доктора фізико-математичних наук А.С.РОМАНЮКА. Офіційними опонентами були доктор фізико-математичних наук В.М.КОНОВАЛОВ та кандидат фізико-математичних наук М.О.НАЗАРЕНКО.


28 лютого 2006 року старший науковий співробітник відділу теорії функцій Анатолій СЕРДЮК успішно захистив докторську дисертацію "Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій" . Науковий консультант - член-кореспондент НАН України, професор Олександр Іванович СТЕПАНЕЦЬ. Офіційні опоненти - член-кореспондент НАН України, професор Мирослав Львович ГОРБАЧУК, професор Анатолій Олександрович ЛИГУН та професор Майор Пилипович ТІМАН.Готується до друку новий збірник наукових праць "Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання".
Видавнича група книги: член-кореспондент НАН України О.І.СТЕПАНЕЦЬ, д.ф.м.-н. А.С.РОМАНЮК, к.ф.м.-н. А.С.СЕРДЮК, к.ф.м.-н. С.А.СТАСЮК.
Статті до збірника мають бути подані до 1 жовтня 2005 року до відділу теорії функцій Інституту математики НАН України або за електронною адресою: stasyuk@imath.kiev.ua.
Зразок оформлення статті до збірника може бути знайдений тут.31 травня 2005 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Ігор СОКОЛЕНКО успішно захистив кандидатську дисертацію "Наближення -інтегралів функцій, заданих на дійсній осі" під керівництвом члена-кореспондента НАН України професора О.І.СТЕПАНЦЯ. Офіційними опонентами були професор П.В.ЗАДЕРЕЙ та професор В.І.РУКАСОВ .


Вийшов з друку збірник наукових праць "Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання" в якості тому 1, №1 продовжуваного видання "Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України".
Видавнича група книги: член-кореспондент НАН України О.І.СТЕПАНЕЦЬ, д.ф.м.-н. А.С.РОМАНЮК, к.ф.м.-н. А.С.СЕРДЮК, к.ф.м.-н. С.А.СТАСЮК.
Анотація та зміст книги можуть бути знайдені тут.
Книга продається в бібліотеці Інституту математики НАН України. Ціна - 10 грн.1 червня 2004 року молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Андрій ШИДЛІЧ успішно захистив кандидатську дисертацію "Линійні методи підсумовування рядів в просторах S^p_\phi" під керівництвом члена-кореспондента НАН України професора О.І.СТЕПАНЦЯ. Офіційними опонентами були професор С.Б.ВАКАРЧУК та професор В.І.РУКАСОВ .4 березня 2004 року Президент України Леонід Кучма вручив почесні відзнаки лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки 2003 року та лауреатам щорічних премій Президента України для молодих вчених. Серед нагороджених - співробітники відділу теорії функцій СЕРДЮК Анатолій Сергійович та САВЧУК Віктор Васильович. Їм вручено премію Президента України для молодих вчених за цикл робіт "Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінної".

ФОТОГАЛЕРЕЯ


Англійська версія Російська версія
© Copyright 2019 Відділ теорії функцій