Корнейчук Н.П., Никольский С.М., Шевчук, И.А. Владислав Кириллович Дзядык (к шестидесятилетию со дня рождения)// Успехи математических наук. - 1979. - 34. - № 4(208). - C.231-237.
К 70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН УССР В.К.Дзядыка// Укр.мат.журн. - 1989. - 41. - № 4. - C.435.
Никольский С.М., Корнейчук Н.П., Шевчук И.А. Владислав Кириллович Дзядык (к семидесятилетию со дня рождения)// Успехи математических наук. - 1989. - 44. - № 4(268). - C.243-244.
Степанец А.И. Исследования В.К.Дзядыка по теории приближения периодических функций// Укр.мат.журн. - 1989. - 41,N4. - С.436-441.
Белый В.И., Голуб А.П., Шевчук И.А. Исследования В.К.Дзядыка по теории приближения функций комплексного переменного// Укр.мат.журн. - 1989. - 41,N4. - С.441-454.
Биленко В.И., Коновалов В.Н., Луковский И.А., Лучка А.Ю., Пухов Г.Е., Ронто Н.И. Аппроксимационные методы Дзядыка решения дифференциальных и интегральных уравнений// Укр.мат.журн. - 1989. - 41,N4. - С.454-465.
Владислав Кирилович Дзядик, член-кореспондент НАН України (до 75-річчя з дня народження)// Укр.мат.журн. - 1994. - 46,N4. - С.315.
Владислав Кирилович Дзядик (1919-1998). // Укр.мат.журн. - 1998. - 50,N12. - С.1721.
Владислав Кирилович Дзядик (до 80-річчя з дня народження) // Укр.мат.журн. - 1999. - 51,N5. - С.581-582.
Shevchuk, I. A. On V. K. Dzjadyk's Investigations in Approximation Theory.
Зарицька З.В., Ковальчук І.Р., Коренков М.Є., Дзядик С.Ю., Дзядик Ю.В., Філозоф Л.І. Біографія і стислий огляд творчості члена-кореспондента НАНУ, заслуженого діяча науки і техніки, доктора фізико-математичних наук, професора Владислава Кириловича Дзядика. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІІ. Історія фізики. 18, 2009, с. 80—96.

Англійська версія Російська версія