webdesign

webdesign zürich karwe

karwe webdesign zürich

Ирина Денега

Институт математики НАН Украины, Киев, ул. Терещенковская, 3, 01601, Киев - 4, Украина

Телефон (служб.): (38044)234-53-03

Факс: (38044) 235-20-10

Електронна пошта:  iradenega@gmail.com, denega_i@imath.kiev.ua

Дата рождения : 4.01.1986

Национальность: украинка

Гражданство: Украина

Языки: украинский, русский, английский.

Наукова біографія. Житомирський державний університет імені І.Я. Франка, математика 2009 р., аспірантка Інституту математики НАН України з 2009 року, молодший науковий співробітник відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу Інституту математики  з 2010 року.

Коло наукових інтересів геометрична теорія функцій комплексної змінної.

Тематика досліджень:

1. Комплексний і гіперкомплексний аналіз;

2. Геометрична теорія функцій комплексної змінної.

Вибрані публікації:

1.     Бахтин А.К., Бахтина Г.П., Денега И.В. Задача о произведении степеней обобщенных конформных радиусов для неналегающих областей в Cn.// Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - 2010. - Т.7- № 2.

2.     Бахтина Г.П.,  Денега И.В. Разделяющее преобразование и оценки для внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей и открытых множеств.// Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - 2010.- Т.7- № 2.

3.     Денега И.В. Экстремальные задачи в геометрической теории функций комплексного переменного// Тези доповідей міжнародної конференції "Сучасні проблеми аналізу" присвячена 70-річчю кафедри математичного аналізу Чернівецікого університету - Чернівці: Книги -ХХІ, 2010. -  С. 65 - 66.