Відділ комплексного аналізу і теорії потенціалу

Ярослав Заболотний

Кандидат фізико-математичних наук

Науковий співробітник, Інститут математики
Національної академії наук України

 • 2018 - теперішній час - Науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2011 - 2018 - Молодший науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2008 - 2011 - Аспірант, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2008 - Асистент кафедри математичного аналізу, Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна
 • Геометрична теорія функцій комплексної змінної
 • Екстремальні задачі теорії аналітичних функцій
 • 2014 - Кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2008 - Ступінь магістра з математики, Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна
 • 2007 - Ступінь бакалавра з математики, Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна
 • 2019 - Iryna Denega and Yaroslav Zabolotnii, Problem on extremal decomposition of the complex plane, Analele Universitatii" Ovidius" Constanta-Seria Matematica, Vol. 27, №1, 2019, pp. 61-77
 • 2018 - I.Denega and Ya.Zabolotnii, Extremal decomposition of multidimensional complex space of five domains, Український математичний вісник, 2018, – Т.15, №3 . – С. 431-441.
 • 2018 - Ya.Zabolotnii, I. Denega, On Conformal Radii of Non-Overlapping Simply Connected Domains, International Journal of Advanced Research in Mathematics, Vol. 11, 2018, pp. 1-7
 • 2017 - Я.В. Заболотный, Л.В.Выговская, О произведении внутренних радиусов симметричных многосвязных областей, Український математичний вісник – 2017, – Т.14, №3 . – С. 440-451.
 • 2017 - Ya.Zabolotnii, I.Dvorak, Some evaluation of maximum of the product of conformal radii for pairwise non-overlapping domains, Lobachevskii Journal of Mathematics, 2017, Vol. 38, No. 3, pp. 554–559.
 • 2017 - Бахтін О.К., Дворак І.Я., Заболотний Я.В., Оцінки добутку внутрішніх радіусів п’яти взаємно неперетинних областей, Укр. мат. журн. – 2017. – Т. 69, № 2. – С.261 – 267.
 • 2017 - И.В. Денега, Я.В. Заболотный, Задача о неналегающих полициллиндрических областях с полюсами на границе поликруга, Український математичний вісник – 2017, – Т.14, №1 . – С. 33-41.
 • 2017 - I.V. Denega & Ya.V. Zabolotnii., Estimates of products of inner radii of non-overlapping domains in the complex plane , Complex Variables and Elliptic Equations, Feb 2017, V.62, No. 11, pp. 1611–1618.
 • 2016 - Бахтин А.К., Заболотный Я.В. , Оценки произведения внутренних радиусов неналегающих областей. , Український математичний вісник. – 2016. – Т. 13, №2, - с. 148-156
 • 2016 - Денега И .В., Заболотный Я.В. , Обобщение некоторых результатов о неналегающих областях. , Труды института прикладной математики и механики НАН Украины, Т.30, 2016. – с. 43-52.
 • 2016 - Заболотний Я.В. , Знаходження максимуму добутку внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей , Доп. Нац. Акад. наук України. – 2016. – № 3. – С. 7–13.
 • 2015 - Бахтин А.К., Заболотный Я.В. , Об одном частном случае известной проблемы В.Н. Дубинина. , Труды института прикладной математики и механики НАН Украины, Т.29, 2015. – с. 17-22.
 • 2013 - Бахтін О.К., Заболотний Я.В. , Оцінки добутку внутрішніх радіусів трьох неперетинних областей , Доп. Нац. Акад. наук України. – 2013. – № 10. – С. 7–10.
 • 2012 - Заболотний Я.В. , Про одну екстремальну задачу В.М. Дубініна , Укр. мат. журн. – 2012. – Т. 64, № 1. – С.24–31.
 • 2011 - Заболотний Я.В. , Застосування розділяючого перетворення в одній задачі про неперетинні області , Доп. Нац. Акад. наук України. – 2011. – № 9. – С. 13–17.
 • 2011 - Заболотний Я.В. , Застосування розділяючого перетворення в задачах про неперетинні області , Доп. Нац. Акад. наук України. – 2011. – № 4. – С. 20–24.
 • 2017 - Заболотний Я.В. , Оцінки добутку внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей в C Комплексний аналіз і застосування / Збірник праць Ін-ту матем. НАН України. - К.: Ін-т матем. НАН України, 2017. Т.14, № 1. - C. 156 - 162.
 • 2013 - Заболотний Я.В. , Задача про обчислення максимуму добутку внутрішніх радіусів неперетинних областей на комплексній площині Комплексний аналіз, теорія потенціалу і застосування / Збірник праць Ін-ту матем. НАН України. - К.: Ін-т матем. НАН України, 2013. Т.10, № 4-5. - C. 557 - 564.
 • 2011 - Заболотний Я.В. , Деякі екстремальні задачі геометричної теорії функцій Зб. праць Ін-ту матем. НАН України. - К.: Ін-т матем. НАН України, 2011. - Т.8, №1. - C. 88 - 96.
 • 2010 - Бахтін О.К., Заболотний Я.В. , Застосування розділяючого перетворення в задачах про неперетинні області Комплексний аналіз і течії з вільними границями / Збірник праць Ін-ту матем. НАН України. - К.: Ін-т матем. НАН України, 2010. - Т.7, № 2. - C. 327 - 331.
 • 2010 - Бахтін О.К., Бахтіна Г.П., Заболотний Я.В. , Деякі оцінки для узагальнення внутрішніх радіусів поліциліндричних областей, що не перетинаються Комплексний аналіз і течії з вільними границями / Збірник праць Ін-ту матем. НАН України. - К.: Ін-т матем. НАН України, 2010. - Т.7, № 2. - C. 322 - 326.
 • 2013 - Заболотний Я.В. Деякі оцінки максимуму внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей, Міжнародна конференція «Комплексний аналіз, теорія потенціалу та її застосування». – Київ, 2013.
 • 2011 - Заболотний Я.В. , Про одну екстремальну задачу геометричної теорії функцій комплексної змінної IV-та Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я.С. Підстригача, 24-- 27 травня 2011 р., Львів.
 • 2011 - Заболотний Я.В., Деякі застосування розділяючого перетворення в одній задачі геометричної теорії функцій комплексної змінної Международная конференция по Современному Анализу, 20-- 23 июня 2011 г., Донецк
 • 2010 - Заболотний Я.В., Деякі екстремальні задачі геометричної теорії функцій комплексної змінної Міжнародна конференція "Сучасні проблеми аналізу, присвячена 70-річчю кафедри математичного аналізу Чернівецького університету 30 вересня -- 3 жовтня 2010 р., Чернівці
 • 2017 - Denega I., Zabolotnij Ja., On the problem of extremal decomposition of the complex plane Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, Ворохта, 22-25 лютого 2017 р.
 • Українська - рідна
 • Російська - вільно
 • Англійська - середній рівень