Захист дисертацій

Дисертант

Райновський Ігор Андрійович

Назва дисертаційної роботи

Асимптотична модальна теорія Наріманова-Моісєєва усталених демпфованих коливань рідини в циліндричному баці

Дата захисту

2019-02-05

Науковий керівник

Тимоха Олександр Миколайович

На здобуття наукового ступеня

кандидат

Cпеціальність

01.02.01 – теоретична механіка

Захист у СВР

Д 26.206.02

Автореферат

aref

Дисертація

diss

Відгуки офіційних опонентів

file1

file2

Copyright © 2007 Institute of Mathematics