Луковський Іван Олександрович


Go to content

Main menu:


Наукові досягнення

В наукових працях академіка І.О. Луковського створено нелінійні математичні моделі динаміки твердих і деформівних тіл з порожнинами, частково заповненими рідиною; розвинено варіаційні принципи в задачах механіки суцільного середовища; розроблено методи розв'язування лінійних та нелінійних крайових задач гідродинаміки, що належать до так званих задач з вільними границями, та спеціальних класів задач на власні значення з параметром в граничних умовах.
З ім'ям І.О. пов'язане формування в нашій країні нового напрямку математичної фізики - нелінійної теорії взаємодії твердих і пружних тіл з рідиною, яка знаходиться в їх порожнинах.
В 90-і роки минулого століття він разом зі своїми учнями започаткував перспективний науковий напрям - нелінійну динаміку обмеженого об'єму рідини з вільною поверхнею в умовах слабких гравітаційних, вібраційних та акустичних полів. Тут сформульовано нові типи крайових задач з вільними границями та пов'язані з ними варіаційні принципи, побудовано наближені варіаційні алгоритми їх розв'язування. Вперше теоретично обгрунтовано деякі нелінійні фізичні явища, пов'язані зі стійкістю вільної поверхні рідини, з втратою суцільності рідини в невагомості, з транспортуванням рідини в невагомості за допомогою сил акустичної природи. Зокрема, теоретично встановлено і обгрунтовано нелінійні ефекти перекиду та провалу обмеженого об'єму рідини, які були зафіксовані раніше в експериментальних роботах інших авторів.
Значним є також творчий внесок І.О. Луковського в розвиток вітчизняного ракетобудування. Багаторічний зв'язок з конструкторськими бюро, очолюваними академіками М.К. Янгелем, В.Г. Сергеєвим та іншими видатними конструкторами, і цілеспрямований характер досліджень академіка І.О. Луковського в галузі математичної фізики дозволили побудувати для вивчення проблем динаміки ракет ефективні скінченновимірні математичні моделі у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь, що враховують взаємодію корпусу ракети з рідинним паливом в баках складної геометричної форми. Створений на цій основі в Інституті математики НАН України атлас гідродинамічних коефіцієнтів рівнянь збуреного руху механічних систем (ракет, танкерів, транспортних літаків тощо), які містять в собі значні маси рідини, знайшов широке застосування в інженерній практиці провідних проектно-конструкторських організацій.
Вченим було знайдено принципове вирішення однієї з найважливіших для ракетно-космічної техніки проблеми - забезпечення стійкості руху і керованості ракети з врахуванням пружних поперечних коливань корпусу і рідинного наповнення її баків.

Серед учнів І.О. Луковського 21 кандидатів і 6 докторів наук. Ним створена вітчизняна наукова школа з динаміки твердих і деформівних тіл, які мають порожнини, частково заповнені рідиною.


академiк НАН України Луковський Іван Олександрович | lukovsky@imath.kiev.ua

Back to content | Back to main menu