Козак Валентина Іванівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Emails: afina0706@gmail.com
Orcid: 0000-0002-6761-9954
Область інтересів: двовимірна проблема моментів
Місце роботи:
 • асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна
 • учитель математики, гімназія №19 "Межигірська", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. M. E. Dudkin, V. I. Kozak,
  Direct and inverse spectral problems for block Jacobi type bounded symmetric matrices related to the two dimensional real moment problem
  Methods Funct. Anal. Topology, 20, no. 3 (2014) 219 –251
 2. Козак В. І.,
  Побудова блочних матриць типу Якобі, відповідних строгій двовимірній дійсній проблемі моментів
  Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки, 165, no. 3 (2015) 19-26
 3. М. Є. Дудкін, В. І. Козак,
  Блочні матриці типу Якобі, відповідні двовимірній проблемі моментів: поліноми другого роду та функція Вейля
  Український математичний журнал, 68, no. 4 (2016) 495 –505
 4. Козак В. І.,
  Інтегрування диференціально-різницевих нелінійних рівнянь за допомогою спектральної теорії блочних матриць, відповідних двовимірній проблемі моментів
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, no. 2 (2016) 41-48
 5. М. Є. Дудкін, В. І. Козак,
  Умови єдиності міри, відповідної двовимірній проблемі моментів
  Наукові Вісті НТУУ КПІ, no. 4 (2016) 32 –37