Резюме

П.І.Б.: ГОЛУБ Анатолій Петрович.
Дата народження: 3 листопада 1956 року (село Гречанівка Гадяцького району Полтавської області).
Закінчив Гадяцьку середню школу №2 (місто Гадяч Полтавської області) в 1973 році.
Закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка в 1978 році.
Захистив кандидатську дисертацію "Апроксимація Паде деяких гіпергеометричних функцій" зі спеціальності 01.01.01 - "математичний аналіз" в Інституті математики Національної академії наук України в 1983 році під керівництвом члена-кореспондента НАН України В.К.Дзядика.
Захистив докторську дисертацію "Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації" зі спеціальності 01.01.01 - "математичний аналіз" в Інституті математики Національної академії наук України в 2010 році.
Член Спеціалізованої вченої ради Д26.206.02.
Афілійований член Американського математичного товариства з 2006 року.
Член Київського математичного товариства.

Наукова робота

Наукове керівництво

 • 2014 - Яків ІВАЩУК захистив дисертацію «Екстремальні та апроксимаційні властивості функцій із інтерполяційних класів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук, професор Д.І.БОДНАР та кандидат фізико-математичних наук П.С.ЯНЧУК.
 • 2015 - Лілія ЧЕРНЕЦЬКА захистила дисертацію «Узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій багатьох змінних» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук, професор Д.І.БОДНАР та кандидат фізико-математичних наук О.М.СУСЬ.
 • 2017 - Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА захистила дисертацію «Апроксимації типу Паде для спеціальних функцій кількох змінних» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук, професор Д.І.БОДНАР та кандидат фізико-математичних наук А.П.МУСІЄНКО.

Викладання

Опонування дисертацій

 • 2009 - Віталій ІВАНЮК «Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – «математичне моделювання та обчислювальні методи». Науковий керівник - д.т.н., проф. Верлань Анатолій Федорович.
 • 2010 - Ярослав НОВАК «Апроксимаційні та інтерполяційні властивості найпростіших дробів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Науковий керівник - д.ф.-м.н. Покровський Андрій Володимирович.
 • 2011 - Олена ГОРОХОВА «Апроксимативні характеристики слабких розв’язків операторних рівнянь за дискретною інформацією» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Науковий керівник - академік НАН України Корнєйчук Микола Павлович.
 • 2012 - Христина КУЧМІНСЬКА «Розвиток аналітичної теорії двовимірних неперервних дробів» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Науковий консультант - д.ф.-м.н., проф. Боднар Дмитро Ількович.
 • 2013 - Роман КАЦАЛА «Розвинення функцій у ланцюговий дріб» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Науковий керівник - к.ф.-м.н. Пагіря Михайло Михайлович.
 • 2014 - Оксана БАРАН «Наближення функцій багатьох змінних гіллястими ланцюговими дробами з нерівнозначними змінними» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Боднар Дмитро Ількович.
 • 2016 - Марія БУБНЯК «Множини збіжності періодичних гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Боднар Дмитро Ількович.
 • 2018 - Іван КОВАЛЬОВ «Індефінітна проблема моментів Стілт'єса та узагальнені матриці Якобі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – «математичний аналіз». Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Деркач Володимир Олександрович.

Галузі наукових досліджень

 • теорія наближення функцій,

 • апроксимації Паде та раціональні апроксимації,

 • біортогональні поліноми,

 • спеціальні функції,

 • обчислювальна математика.

Результати наукової діяльності

Розвинуто новий підхід до побудови та дослідження апроксимацій Паде, оснований на узагальнених моментних зображеннях. Зокрема, отримано наступні результати:

 • встановлена збіжність та отримана асимптотика діагональних апроксимацій Паде функцій типу Міттаг-Леффлера;
 • встановлена збіжність сумісних апроксимацій Паде наборів вироджених гіпергеометричних функцій та наборів функцій типу Міттаг-Леффлера;
 • побудовано точні формули для апроксимант Паде деяких базисних гіпергеометричних рядів;
 • застосування узагальнених моментних зображень до задач апроксимації Паде-Чебишова;
 • застосування узагальнених моментних зображень до багатоточкових апроксимацій Паде;
 • узагальнення властивостей інваріантності апроксимацій Паде;
 • застосування багатовимірних узагальнених моментних зображень до раціональних апроксимацій функцій багатьох змінних.

Робоча адреса: вул. Терещенківська, 3, КИЇВ, 01601, УКРАЇНА.
Домашня адреса: бул. В.Висоцького, 7/42, КИЇВ, 02222, УКРАЇНА.
Електронна пошта:
golub@imath.kiev.ua
apholub@gmail.com

Facebook ResearchGate ORCID Mathscinet Google Scholar Linked In

Домашня сторінка Список основних публікацій Англійська версія Російська версія

счетчики посещений сайта

Останні зміни внесено 28 серпня 2018 року.