webdesign

webdesign zürich karwe

karwe webdesign zürich

 

 В'юн Вікторія Євгенівна

народилася 23.04.1981 р. у м. Черкаси.

Закінчила Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (2003 р.).

Кандидат фіз.-мат. наук (2008 р.). У 2003-2004 рр. працювала в Черкаській загальноосвітній школі на посаді вчителя інформатики. З 2004 р. працює в Інституті математики НАН України.

Наукові дослідження стосуються екстремальних задач геометричної теорії функцій комплексної змінної, пов'язаних з оцінками функціоналів, заданих на системах неперетинних областей.

Посилання на головні публікації

1. Вьюн В.Е. Экстемальные задачи о неналегающих областях со свободными полюсами на лучах// Комплексний аналіз і течії з вільними границями: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2006. – Т. 3, No 4. – С. 335-346.

2. Бахтин А.К., Вьюн В.Е. Разделяющее преобразование и неравенства для открытых множеств// Доп. НАН України. – 2007. – No 4. – С. 7-11.

3. Бахтин А.К., Вьюн В.Е., Трохимчук Ю.Ю. Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей// Доп. НАН України. – 2007. – No 8. – С. 7-10.

4. Бахтин А.К., Вьюн В.Е. Применение разделяющего преобразования к оценкам внутренних радиусов открытых множеств// Укр. мат. журн. – 2007. – т. 59, No 10. – С. 1314-1322.

5. В’юн В.Є. Екстремальна задача про добуток внутрішніх радіусів поліциліндричних областей// Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2013. – Т. 10, No 4-5. – С. 552-556.

6. Бахтін О.К., Бахтіна Г.П., В’юн В.Є. Про деякі нерівності в теорії неперетинних областей// Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2014. – Т. 11, No 1. – С. 141-152.