Відділ комплексного аналізу і теорії потенціалу

Марія Стефанчук

Кандидат фізико-математичних наук

Молодший науковий співробутник Інституту математики
Національної академії наук України

 • 2016 - теперішній час - Молодший науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2013 - 2016 - Аспірант, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • Опуклий аналіз
 • Комплексний аналіз
 • Гіперкомплексний аналіз
 • 2013 - 2016 - Кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2012 - 2013 - Ступінь магістра з математики, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна
 • 2008 - 2012 - Ступінь бакалавра з математики, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна
 • 2021 - Салімов Р.Р., Стефанчук М.В., Логарифмічна асимптотика нелінійного рівняння Коші-Рімана-Бельтрамі, Укр. Мат. журн. – 2021. – Т. 73, № 3. – С. 395 – 407.
 • 2020 - Салімов Р.Р., Стефанчук М.В., Про одну екстремальну задачу для екстремальних систем типу Коші-Рімана-Бельтрамі, Праці ІПММ НАН України. – 2020. – Т. 34. – С. 109 – 115.
 • 2020 - Салімов Р.Р., Стефанчук М.В., Про локальні властивості розв'язків нелінійного рівняння Бельтрамі, Український математичний вiсник. – 2020. – Т. 17, № 1. – С. 77 — 94. (Переклад англiйською: R. R. Salimov, M. V. Stefanchuk , On the local properties of solutions of the nonlinear Beltrami equation, J. Math. Sci. – 2020. – Vol. 248. – P. 203 – 216.)
 • 2019 - Golberg A., Salimov R., Stefanchuk M. , Asymptotic Dilation of Regular Homeomorphisms, Complex Analysis and Operator Theory, September 2019, Volume 13, Issue 6, pp 2813 - 2827. (вперше опубліковано онлайн 23 серпня 2018 р.)
 • 2019 - Клищук Б.А., Салимов Р.Р., Стефанчук М.В., Асимптотическое поведение решений нелинейных уравнений Бельтрами, Доповіді НАН України. – 2019. – № 2. – С. 17–22.
 • 2018 - Stefanchuk M. V., Generalization of the concept of convexity in a hypercomplex space, Bulletin de la société des sciences et des lettres de Lódź. - 2018, Vol. LXVIII, 2. - P. 85 - 94.
 • 2017 - Cтефанчук М. В., Властивості спряжених функцій у гіперкомплексному просторі, Proceedings of the International Geometry Center. – 2017. – Vol. 10, № 2. – С. 39 – 46.
 • 2016 - Стефанчук М. В., Екстремальні елементи в гіперкомплексному просторі, Доповіді НАН України. – 2016. – № 4. – С. 13 – 19.
 • 2016 - Зелінський Ю. Б., Стефанчук М. В., Узагальнення задачі про тінь, Укр. мат. журн. – 2016. – 68, 6. – С. 757 – 762.
 • 2015 - Зелинский Ю. Б., Выговская И. Ю., Стефанчук М. В., Обобщенно выпуклые множества и задача о тени, Укр. мат. журн. – 2015. – 67, 12. – С. 1658 – 1666.
 • 2015 - Зелинский Ю. Б., Выговская И. Ю., Стефанчук М. В., Задача о тени, Доповіді НАН України. – 2015. – № 5. – С. 15 – 20.
 • 2017 - Cтефанчук М. В., Узагальнено опуклі множини та їх застосування, Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – 14, 1. – С. 249 – 261.
 • 2015 - Стефанчук М. В., Ткачук М. В., Множина міри нуль, яка містить сфери довільних радіусів, Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – 12, 4. – С. 285 – 289.
 • 2015 - Стефанчук М. В., Ткачук М. В., Лінійно опуклі та спряжені функції в гіперкомплексному просторі, Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – 12, 3. – С. 225 – 235.
 • 2021 - Про локальну поведінку нелінійної системи Коші-Рімана-Бельтрамі, Міжнародна конференція молодих математиків, 3 – 5 червня 2021 р., Київ.
 • 2021 - Локальна поведінка регулярних розв'язків нелінійного рівняння Бельтрамі, Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2021», 26 – 28 травня 2021 р., Львів.
 • 2020 - Деякі узагальнення задачі про тінь, Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2020», 26 – 28 травня 2020 р., Львів.
 • 2020 - Про локальні властивості розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі, Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу – 2020», 26 лютого – 1 березня 2020 р., Ворохта.
 • 2019 - Логарифмічна асимптотика для розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі, Міжнародна конференція молодих математиків, 6 – 8 червня 2019 р., Київ.
 • 2019 - Linearly convex and conjugate functions in a hypercomplex spase, Final AMMODIT Conference “Mathematics for Life Sciences”, March 18 – 22, 2019, Kyiv, Ukraine.
 • 2019 - Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі, Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу – 2019», 25 лютого – 1 березня 2019 р., Ворохта.
 • 2018 - Логарифмічна асимптотика для розв’язків нелінійних рівнянь Бельтрамі, Міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики ЧНУ імені Ю. Федьковича, 17 – 19 вересня 2018 р., Чернівці.
 • 2018 - An analog of the Schwarz lemma for regular homeomorphisms, The 13th Summer School Analysis, Topology and Applications, July 19 – August 11, 2018, Vyzhnytsya, Chernivtsi Region, Ukraine.
 • 2018 - Asymptotic behavior of solutions to a nonlinear Beltrami eqution, International scientific Conference “Algebraic and geometric methods of analysis”, May 30 – June 4, 2018, Odesa, Ukraine.
 • 2018 - The shadow problem and its generalization, 4th Ammodit Conference, March 19 – 23, 2018, Malekhiv (Lviv region), Ukraine.
 • 2018 - Ліпшицевий аналог леми Ікоми-Шварца, Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 27 лютого – 2 березня 2018 р., Ворохта.
 • 2017 - Linearly convex functions in a hypercomplex space, Міжнародна конференція з функціонального аналізу, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха, 18 – 23 вересня 2017 р, Львів.
 • 2017 - m-опуклі множини та задача про тінь, ХІІ Літня школа «Алгебра, Топологія, Аналіз», 10 – 23 липня 2017 р., с. Колочава, Закарпатська область, Міжгірський район.
 • 2017 - h-оболонка та h-екстремальні елементи множини у просторі H^n, Міжнародна конференція молодих математиків, 7 – 10 червня 2017 р., Київ.
 • 2017 - Властивості спряжених функцій у гіперкомплексному просторі, Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу», 31 травня – 5 червня 2017 р., Одеса.
 • 2017 - Множини міри нуль, як містять довільну кількість множин певного класу, Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2017», 23 – 25 травня 2017 р., Львів.
 • 2017 - Узагальнення поняття опуклості в гіперкомплексному просторі, ХV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2017», 4 – 6 квітня 2017 р., Київ.
 • 2017 - Узагальнено опуклі множини та функції, Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 22 – 25 лютого, 2017 р., Ворохта.
 • 2016 - Властивості лінійно опуклих та спряжених функцій в гіперкомплексному просторі, ХІ Літня школа «Алгебра, Топологія, Аналіз», 1 – 14 серпня 2016 р., Одеса.
 • 2016 - Узагальнення задачі про тінь для сім’ї множин, International Conference «Geometry and topology in Odessa – 2016», 2 – 8 червня 2016 р., Одеса.
 • 2016 - Hypercomplex hulls and extreme elements in hypercomplex space, International Conference «Complex analysis and related topics», May 30 – June 4, 2016, Lviv.
 • 2016 - Деякі узагальнення задачі про тінь, ХIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2016», J6 – 8 квітня 2016 р., Київ.
 • 2016 - Екстремальні елементи та H-квазіопуклі множини в H^n, Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 24 – 27 лютого, 2016 р., Ворохта.
 • 2015 - Узагальнено опуклі множини і задача про тінь, Х Літня школа «Алгебра, Топологія, Аналіз», 3 – 15 серпня 2015 р., Одеса.
 • 2015 - Множина міри нуль, яка містить сфери довільних радіусів, Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К. М. Фішмана, 1 – 4 липня 2015 р., Чернівці.
 • 2015 - Задача про тінь для сфер, Міжнародна конференція молодих математиків, 3 – 6 червня 2015 р., Київ.
 • 2015 - Лінійно опуклі та спряжені функції в гіперкомплексному просторі, ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2015», 1 – 3 квітня 2015 р., Київ.
 • 2015 - Задача о тени и смежные вопросы, Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 25 лютого – 1 березня 2015 р., Ворохта.
 • 2021 - Премія імені Я.С.Підстригача для молодих науковців 2021.
 • 2018 - Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 2018.
 • Українська - рідна
 • Російська - вільно
 • Англійська - середній рівень
 • Німецька - вище середнього