Відділ комплексного аналізу і теорії потенціалу

Тетяна Осіпчук

Ph.D. в математиці

Науковий співробітник, Інститут математики
Національної академії наук України

 • 2018 - теперішній час - Науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2012 - 2018 - Молодший науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2005 - 2012 - Провідний інженер, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • Теорія опуклих та узагальнено опуклих множин
 • Комплексний та гіперкомплексний аналіз
 • 2012 - Кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2005 - 2008 - Аспірантура, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 1999 - 2004 - Диплом спеціаліста, Житомирський державний університет ім. І. Франка, Житомир, Україна
 • 2012 - Математичний Центр прикладних досліджень, Університет в місті Осло та Центр молекулярної біології і неврології, Університет в місті Осло, Норвегія (в рамках проекту EUMSL (математики Євросоюзу та українські математики у науках про життя)) (Травень - Серпень, 2012).
 • 2018 - T. Osipchuk, Analytical properties of linearly convex domains in complex and hypercomplex spaces, Current Research in Mathematics and Computer Sciences, II, 187-198.
 • 2018 - T. Osipchuk, On system of balls with equal radii generating shadow at point , Bulletin de la societe des sciences et des letters de Lodz, Vol. LXVIII, No 2, 77–84.
 • 2017 - T. Osipchuk, M. Tkachuk, The problem of shadow for domains in Euclidean spaces , Journal of mathematical sciences, Vol. 224, No 4, 555–562.
 • 2011 - Т. Осіпчук, М Ткачук, Аналітичний критерій лінійної опуклості для областей Гартогса з гладкою межею в двовимірному кватерніонному просторі, Укр. матем. журн, 63(2), 226-236.
 • 2017 - Т. Осіпчук, Деякі зауваження про системи куль, які створюють тінь в точці, Труды ИПММ, Т.31, с. 109–116.
 • 2016 - Т. Осипчук, Задача о тени для областей на плоскости, Труды ИПММ, Т.30, с. 100–105.
 • 2015 - Т. Осипчук, М Ткачук, Задача о тени для эллипсоида вращения, Зб. Пр. Інст. Мат. НАН Укр., 12(3), с. 246-253.
 • 2013 - T. Osipchuk, Analytical conditions of local linear convexity in the space under the algebra of generalized quaternions, Зб. Пр. Інст. Мат. НАН Укр., 10(4-5), с. 301-305.
 • 2012 - T. Osipchuk, Mathematical modeling of cortico-pontine projection, Зб. Пр. Інст. Мат. НАН Укр., 9(2), с. 265-269.
 • 2010 - Т. Осіпчук, М. Ткачук, Ю. Зелінський, Аналітичні умови локальної узагальненої опуклості в багатовимірних просторах над алгебрами Кліффорда, Зб. Пр. Інст. Мат. НАН Укр., 7(4), с. 393–401.
 • 2006 - Т. Осіпчук, Аналітичні умови локальної лінійної опуклості в багатовимірному кватерніонному просторі, Зб. Пр. Інст. Мат. НАН Укр., 2(3), с. 244-254.
 • Поняття лінійної опуклості з багатовимірного комплексного простору узагальнено на багатовимірні гіперкомплексні простори, зокрема на простори над алгеброю кватерніонів, узагальнених кватерніонів та алгебрами Кліффорда. Отримано необхідні, а також достатні умови локальної лінійної опуклості областей з гладкою межею у відповідних просторах, в термінах невід'ємності та додатності квадратичних диференціальних форм.
 • Задачу про тінь для сфери узагальнено та розв'язано для довільних областей на площині та в тривимірному дійсному евклідовому просторі. А саме, встановлено мінімальне число куль, що попарно не перетинаються, з центрами на межі області, не містять деяку фіксовану точку області і таких, що довільна пряма, яка проходить через цю точку, перетинає хоча б одну із куль (іншими словами, таких, що створюють тінь в цій точці).
 • Задачу про тінь для куль з рівними радіусами та довільно розташованими центрами у тривимірному дійсному евклідовому просторі розв'язано для дійсного евклідового простору довільної скінченної розмірності. Тобто, встановлено мінімальне число куль з рівними радіусами у багатовимірному дійсному евклідовому просторі, які попарно не перетинаються, не містять деяку фіксовану точку простору та створюють тінь в цій точці.
 • 2018 - IV Міжнародна конференція "Congressio-Mathematica", 20-23 вересня 2018, Меркі, Польща.
 • 2018 - Міжнародний семінар "(Hyper)Complex Analysis in Differential Equations, Geometry and Physical Applications", 22 – 29 липня 2018, Бендлево, Польща.
 • 2017 - Міжнародний семінар "(Hyper)Complex and Harmonic Dynamical Modelling: Topology in Physics of Dynamical Systems and Molecular Nanoengines (30 years of the direct cooperation agreement Łódź [University and Łódź Society of Sciences and Arts] – Kyiv [National Academy of Sciences of Ukraine])" , 22 – 29 липня 2017, Бендлево, Польща.
 • 2016 - XI Літня школа "Алгебра, Топологія, Аналіз", 1–14 серпня 2016, Одеса.
 • 2015 - X Літня школа "Алгебра, Топологія, Аналіз", 3–15 серпня 2015, Одеса.
 • 2015 - Міжнародна конференція молодих математиків, 3 – 6 червня 2015, ІМ НАНУ, Київ.
 • 2013 - Міжнародна конференція "КММК–2013", 22 серпня - 4 жовтня 2013, Судак.
 • 2013 - Міжнародна конференція "Комплексний аналіз, теорія потенціалу та її застосування" , 19 - 23 серпня 2013, Київ.
 • 2010 - Humboldt Kolleg "Mathematics and life sciences: possibilities, interlacements and limits" , 5 - 8 серпня 2010, Київ.
 • 2009 - Міжнародний семінар "From Schauder Basis to Hypercomplex, Randers-Ingarden and Fractal Structures, and Nanostructures" , 24 - 31 липня 2009, Бендлево, Польща.
 • 2009 - Міжнародна конференція "Аналітичні методи механіки і комплексного аналізу" , 29 червня - 5 липня 2009, Київ.
 • 2008 - Міжнародний семінар "Foliation Modelling of Hypercomplex Crystal Geometry vs. Randers-Ingarden Structures and Fractals" , 26 липня - 2 серпня 2008, Бендлево, Польща.
 • 2007 - Міжнародна конференція "Комплексний аналіз і хвильові процеси в механіці" , 19 серпня - 2 вересня 2007, Житомир.
 • 2006 - Міжнародний семінар "Applied Complex and Quaternionic Approximation vs. Finslerian Structures", 18 - 25 серпня 2006, Бендлево, Польща.
 • 2006 - Математична школа "The Winter International Diffiety School" , 25 січня - 5 лютого 2006, Кострома, Росія.
 • 2010 - Приймала участь в організації Humboldt Kolleg "Mathematics and life sciences: possibilities, interlacements and limits" , 5 - 8 серпня, 2010, Київ.
 • Українська - рідна
 • Російська - вільно
 • Англійська - вільно
 • Іспанська - базовий рівень