Відділ комплексного аналізу і теорії потенціалу

Сергій Грищук

кандидат фізико-математичних наук

Старший науковий співробітник,

Інститут математики
Національної Академії наук України

see my Profile (using free publications) in Research Gate

 • 2013 - теперішній час - Cтарший науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2012 – 2013 - Науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2012 - 2018 - старший науковий співробітник держбюджетного проекту “Моногенні та гіперголоморфні функції у скінченновимірних алгебрах та їх застосування до крайових задач математичної фізики” , Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Україна
 • 2012 – 2013 - Науковий співробітник , Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2010 - 2012 - Науковий співробітник (Postdoctoral Researcher), Факультут математики ім. Туліо Леві-Чівіта, Падуанський університут (університет м. Пад\-ови \-уї), Падуя, Італія
 • 2007 - 2010 - Молодший науковий співробітник, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2004 - 2007 - Аспірант (під керівництвом проф. С. А. Плакси), Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • Комплексний і гіперкомплексний аналіз
 • Крайові задачі для рівнянь еліптичного типу
 • Інтегральні рівняння і оператори
 • Теорія моногенних функцій в банахових алгебрах
 • Крайові задачі для моногенних функцій
 • Застосування гіпераналітичних (моногенних) функцій в комутативних банахових алгебрах до дослідження рівнянь в частинних похідних
 • Крайові задачі математичної фізики
 • Математична теорія пружності
 • 1999 – 2004 - спеціаліст "Вчитель математики та основ інформатики", Житомирський державний університет імені Івана Франка, фізико-математичний факультет, диплом з відзнакою, Житомир, Україна
 • 2004 - 2007 - Аспірантура Інституту математики Національної академії наук України (з відривом від виробництва) , Інститут математики Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2019 : Грищук С. В. , Моногенные функции в комплексных коммутативных алгебрах второго ранга и система равновесия Ляме для одного класса плоской ортотропии //Український математичний вісник. - 2019. - Т. 16, № 3. - C. 345-356.
  Див.
 • 2019 : Gryshchuk S. V., Сommutative сomplex algebras of the second rank with unity and some cases of plane orthotropy. I // Ukr. Mat. Zh. - 2019. - 70, No. 8. - pp. 1058-1071.
  Див.
 • 2019 : Gryshchuk S. V. Сommutative сomplex algebras of the second rank with unity and some cases of plane orthotropy. II // Ukr. Mat. Zh. - 2019. - 70, No. 10. - pp. 1594–1603.
  Див.
 • 2018 : Gryshchuk S. V. On some cases of plane orthotropy // Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, 2018.– LXVIII, No. 2. – pp. 71-76.
 • 2018 : Грищук С.В. Комутативні комплексні алгебри другого рангу з одиницею та деякі випадки плоскої ортотропії. I // Укр. мат. журн. – 2018. – Т. 70, № 8. – С. 1058-1071.
  Див.
 • 2018 : Грищук С.В. Комутативні комплексні алгебри другого рангу з одиницею та деякі випадки плоскої ортотропії. II // Укр. мат. журн. – 2018. – Т. 70, № 10. – С. 1382-1389.
  Див.
 • 2017 : Gryshchuk S. V., Plaksa S. A. A Schwartz-Type Boundary Value Problem in a Biharmonic Plane // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2017. – 38, No.3. – pp. 435-442.
  See
 • 2017 : Serhii V. Gryshchuk, Sergiy A. Plaksa , Reduction of a Schwartz-type boundary value problem for biharmonic monogenic functions to Fredholm integral equations // Open Math. – 2017. – 15, No.1. – pp. 374 - 381.
  See
 • 2016 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A., Monogenic functions in the biharmonic boundary value problem // Mathematical Methods in the Applied Sciences. - 2016. - 39, No. 11. - 2939–2952.
  DOI: 10.1002/mma.3741 See
 • 2015 : Грищук С.В. Гiперкомплекснi моногеннi функцiї бiгармонiчної змiнної в деяких задачах плоскої теорiї пружностi // Доповіді НАН України. – 2015. – №6. – C. 7-12.
  Див.
 • 2014 : Gryshchuk S. and Lanza de Cristoforis M. Simple eigenvalues for the Steklov problem in a domain with a small hole. A functional analytic approach // Mathematical Methods in the Applied Sciences. – 2014. – 37, No. 12. – pp. 1755 – 1771.
 • 2013 : Gryshchuk S., Rogosin S. Effective Conductivity of 2D Disk - Ring Composite Material // Mathematical Modelling and Analysis. – 18, No. 3. – 2013. – P. 386 – 394.
  See
 • 2013 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A. Schwartz-type integrals in a biharmonic plane // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 83, No.1. – 2013. – pp. 193–211.
  See
 • 2009 : Грищук С.В., Плакса С.А. Моногенные функции в бигармонической плоскости // Доповіді НАН України. – 2009. – Сер. Мат. прир. техн. науки, № 12. – C. 13 – 20.
  See
 • 2009 : Грищук С.В., Плакса С.А. Моногенные функции в бигармонической алгебре // Укр. мат. журн. – 2009. – 61, № 12. – С. 1587 – 1596.
  Див.
 • 2009 : Грищук С.В., Плакса С.А. Интегральные представления обобщенных осесимметричных потенциалов в односвязной области // Укр. мат. журн. – 2009. – 61, № 2. – С. 160 – 177.
  Див.
 • 2006 : Грищук С.В., Плакса С.А. Вирази розв’язків рівняння Ейлера – Пуассона – Дарбу через компоненти гіперкомплексних аналітичних функцій // Доповіді НАН України – 2006. – Сер. Мат. прир. техн. науки., № 8. – С. 18 – 24.
 • 2019 : Gryshchuk S. V., Plaksa S. A. Schwartz-Type Boundary Value Problems for Monogenic Functions in a Biharmonic Algebra, , pp. 193-211. In: Rogosin S., Celebi A. (eds) Analysis as a Life, Dedicated to Heinrich Begehr on the Occasion of his 80th Birthday / Trends in Mathematics /, Birkha\"{u}ser, 2019, 318 p.
  Див.
 • 2018 : Грищук С. В., Моногеннi функцiї у двовимiрних комутативних алгебрах для рiвнянь плоскої ортотропiї // Працi iнституту прикладної математики i механiки НАН України.- 2018. - Т. 32. - Слов’янск: ТОВ “ТехПринтЦентр”. - C. 18 - 29.
  Див.
 • 2017 : Грищук С. В. , Одновимірність ядра системи інтегральних рівнянь Фредгольма для однорідної бігармонічної задачі // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – Т.14, №1. – С. 128-139.
  Див.
  See English Review in ZbMATH
 • 2017 : Кліщук Б. A., Осіпчук Т. М., Ткачук М. В., Грищук С. В., Бахтін О. К. Зелінський Юрій Борисович: до 70-річчя від дня народження //Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - К.: Ін-т математики НАН України, 2017. - 14, № 1. - C. 9 - 24.
  Див.
 • 2016 : Gryshchuk S. V. B-valued monogenic functions and their applications to boundary value problems in displacements of 2-D Elasticity,in: "Analytic Methods of Analysis and Differential Equations: AMADE 2015'', S. V. Rogosin and M. V. Dubatovskaya, Belarusian State University, Minsk, Belarus (Eds.), Cambridge Scientic Publishers Ltd, 45 Margett Street, Cottenham, Cambridge CB24 8QY, UK, 2016, ISBN (paperback) 978-1-908106-56-8, 37 - 47.
 • 2015 : Gryshchuk S. V. Effective Conductivity of Ellipse-Elliptical Ring Composite // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – Т.12 , №3. - С. 121-132.
 • 2014 : Gryshchuk S. Power series and conformal mappings in one boundary value problem for monogenic functions of the biharmonic variable // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2014. – 11, № 1. – 2014. – С. 93 - 107. (in Russian);
  Cited in databases:zbMATH (Zbl 1240.31004). See
 • 2013 : Грищук С.В. Степенные ряды в краевой задаче для моногенных функций бигармонической переменной в круге // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2013. – 10, № 4-5. – 2013. – С. 432 – 441.
 • 2013 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A. Basic Properties of Monogenic Functions in a Biharmonic Plane // in: "Complex Analysis and Dynamical Systems V'', Contemporary Mathematics, Vol. 591, Amer. Math. Soc., Providence, RI. – 2013. – P. 127 –134.
 • 2012 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A. Biharmonic Schwartz integral for a half-plane // in: PROGRESS IN ANALYSIS: Proc. of the 8th Congress of the International Society for Analysis, its Applications, and Computation (ISAAC), Moscow, Russia, 22 – 27 August 2011, Conference Proceedings, 1, People's Friendship University of Russia, Moscow.– 2012. – P. 93 – 99.
 • 2012 : Gryshchuk S., Lanza de Cristoforis M. Asymptotic behaviour of the energy integral of simple eigenfunctions for the Steklov problem in a domain with a small hole. A functional analytic approach // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2012. – 9, № 2. – P. 113 – 121. See
 • 2012 : Gryshchuk S., Lanza de Cristoforis M.Singular Perturbation of Simple Steklov Eigenvalues // Numerical analysis and applied mathematics. International conference of numerical analysis and applied mathematics (ICNAAM 2012), Kos, Greece, 19-25th of September 2012, AIP Conference Proceedings vol. 1479, American Institute of Physics, Melville, NY. – 2012. – P. 700 – 703.
  See
 • 2011 : Plaksa S.A., Gryshchuk S.V., Shpakivskyi V.S. Algebras of monogenic functions associated with classic equations of mathematical physic // in: "Complex Analysis and Dynamical Systems IV'', Contemporary Mathematics. – 2011. – 553, Amer. Math. Soc., Providence, RI. – P. 245 – 258.
 • 2010 : Грищук С.В., Плакса С.А. О логарифмическом вычете моногенных функций бигармонической переменной // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2010. – 7, № 2. – С. 227 – 234 (російською).
 • 2006 : Grishchuk S.V. About continuous continuation generalized of axial-symmetriс potentials to the boundary of the domain // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2006. – 3, № 4. – С. 347 – 357 (російською).
 • 2005 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A. On construction of generalized axial-symmetric potentials by means components of hypercomplex analytic functions // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2005. – 2, № 3. – С. 67 – 83.
 • 2019 : Gryshchuk S.V. {B}_{0}-valued monogenic functions to the theory of plane anisotropy // ArXiv preprint / arXiv:1901.05882v1 [math.AP] / (2019), 11 pages.
 • 2016 : Gryshchuk S.V. B-valued monogenic functions and their applications to boundary value problems in displacements of 2-D Elasticity //ArXiv preprint /arXiv:1601.01626v1 [math.AP]/, Analysis of PDEs = math.AP [math.CV],(2016), 12 pages.
 • 2015 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A. Monogenic functions in the biharmonic boundary value problem // ArXiv preprint / arXiv:1505.02518v1 [math.AP]/, (2015), 30 p.
  DOI: 10.13140/RG.2.1.4113.2961 (ResearchGate).
 • 2012 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A. Schwartz-type integrals in a biharmonic plane // ArXiv preprint /arXiv:1202.0993vl [math.CV], (2012), 11 p.
  on-line version
 • 2007 : Gryshchuk S.V., Plaksa S.A Integral expressions of generalized axial-symmetric potentials, in: Boundary tasks for potential fields, Preprint No. 2007.2, Institute of Mathematics, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv (2007), 32 - 59 (in Russian).
 • <> Міжнародна школа "Течії з вільними границями й суміжні проблеми аналізу" (Київ, Україна, 2005);
 • <> Міжнародна конференція "Комплексний аналіз і хвильові процеси в механіці" в рамках Боголюбовских читань (Житомир, Україна, 2007);
 • <> Міжнародна конференція " Аналіз і Топологія" (Львів, Україна, 2008);
 • <> Міжнародна конференція "Аналітичні методи механіки й комплексного аналізу", присвячена сторіччю від дня народження М.О. Кільчевського і В.А. Зморовича (Київ, Україна, 2009);
 • <> Міжнародна конференція "Комплексний аналіз та динамічні системи" (Акко, Ізраїль, 2011);
 • <> 8-ий Міжнародний конгрес Міжнародного товариства аналізу, його застосувань і обчислень ISAAC (Москва, Росія, 2011);
 • <> Міжнародний Науковий Семінар "Аналітичні методи аналізу і диференціальних рівнянь" (Мінськ, Біларусь, 2012);
 • <> 9-ий Міжнародний конгрес Міжнародного товариства аналізу, його застосувань і обчислень ISAAC (Краків, Польша, 2013);
 • <> Міжнародна "Комплексний аналіз, теорія потенціалу та застосування", присвячена пам’яті Проф. П.М. Тамразова (Київ, Україна, 2013);
 • <> Міжнародна Кримська математична конференція (Судак, Україна, 2013);
 • <> Міжнародна математична конференція “Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки” до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Георгія Миколайовича (Київ, Україна, 2014);
 • <> V Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (смт. Ворохта, Івано-Франківська область, Україна, 25 лютого – 1 березня 2015 року);
 • <> XIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2015: Математика та Механіка» (Київ, Україна, 2015);
 • <> Міжнародна конференція молодих математиків (Київ, Україна, 3 - 6 червня 2015);
 • <> «Hypercomplex Seminar 2015: (Hyper) Complex and Dynamical Processes; Modelling and Simulations» (Będlewo, Poland, July 2-9 2015);
 • <> X Літня школа "Алгебра, Топологія, Аналіз" (Одеса, 3-15 серпня 2015 року);
 • <> Міжнародний Науковий Семінар "Аналітичні методи аналізу і диференціальних рівнянь" (Мінськ, Біларусь, 14-19 вересня 2015 року);
 • <> VI Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (смт. Ворохта, Івано-Франківська область, Україна, 24 - 27 лютого 2016 року);
 • <> VI Науково-практична конференція «НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»; Організатори конференції:Видавничий дім «Академперіодика» Національної академії наук України, Передплатне агентство «Укрінформнаука» (Київ, Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, 8 червня 2016 року);
 • <> Hypercomplex Seminar 2016: (Hyper)Complex and Harmonic Dynamical Modelling vs. Special Ternary or Quaternary Nanostructures and Related Problems, Mathematical Conference Center at Bedlewo (Poland), June 30 - July 7 (1-hour report, Chairman of the section);
 • <> International Conference on Differential Equations Dedicated to the 110th Anniversary of Ya.B. Lopatynsky (Lviv, Ukraine, September 20-24 2016);
 • <> 5th International Conference for Young Scientists On Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky (Kyiv, Ukraine, 9-11 November, 2016);
 • <> VII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (смт. Ворохта, Івано-Франківська область, Україна, 22 - 25 лютого 2017 року);
 • <> Hypercomplex Seminar 2017: (Hyper)Complex and Harmonic Dynamical Modelling: Topology in Physics of Dynamical Systems and Molecular Nanoengines (30 years of the direct cooperation agreement Łódź [University and Łódź Society of Sciences and Arts] – Kyiv [National Academy of Sciences of Ukraine]), Mathematical Conference Center at Będlewo (Poland), July 22 - July 29 2017 (chairperson of the section);
 • <> IV International Scientific Conference "Modern Problems of Mechanics", Kyiv, Ukraine, 28 - 29 August 2017, Taras Shevchenko National University of Kyiv;
 • <> VIII Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (смт. Ворохта, Івано-Франківська область, Україна, 27 лютого - 2 березня 2018 року);
 • <> Hypercomplex Seminar 2018: (Hyper)Complex Analysis in Differential Equations, Geometry and Physical Applications, Mathematical Conference Center at Bedlewo (Poland), July 22-July29 2018 (chairperson of the section);
 • <> Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях”, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики (Чернівці, Україна, 17-19 вересня 2018 року);
 • <> 9th INTERNATIONAL WORKSHOP «Analytical Methods of Analysis and Differential Equations» (AMADE-2018) dedicated to the memory of professor A.A.Kilbas (1948 - 2010), September 17 - 21, 2018, Minsk, Belarus;
 • <> IX-a Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, 25 лютого - 1 березня, 2019 року);
 • <> Final AMMODIT (Marie Curie RISE project "Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools") Conference "Mathematics for Life Sciences" (Kyiv, Ukraine, March 18-22 2019);
 • <> 12th International ISAAC Congress (July 29 - August 2 2019, Aveiro, Portugal);
 • Українська - вільно
 • Російська - вільно
 • Англійська - вище середнього