Захист дисертацій


Порядок подання документів
http://imath.kiev.ua/zahyst/documents/poryadok_podannya.docx


Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021 р. № 1359 «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22


Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF


Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 №40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 759 від 31.05.2019 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Copyright © 2007 Institute of Mathematics