UA    EN

International Conference
of Young Mathematicians

June 6–8, 2019
Institute of Mathematics of NAS of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

Список зареєстрованих учасників

Алгебра, теорія чисел і комбінаторика / Algebra, Number Theory and Combinatorics
Геометрія і топологія / Geometry and Topology
Диференціальні рівняння і математична фізика / Differential Equations and Mathematical Physics
Теорія ймовірностей і математична статистика / Probability and Statistics
Теорія функцій і функціональний аналіз / Theory of Functions and Functional Analysis

Алгебра, теорія чисел і комбінаторика

Al-Showali Mehsin Jabel Atteya (University of Leicester, United Kingdom)
TBA

Chammam Wathek (Majmaah University, Saudi Arabia)
TBA

Chitaia Irakli (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia)
Algebraic structures related to Q-reducibility

Çınarcı Burcu (Piri Reis University, Istanbul, Turkey)
Derived length and character degrees

Moci Luca (University of Bologna, Italy)
TBA

Oyebola Oyeyemi Oluwaseyi (Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria)
On the Study of Extra Polyloops

Talaee Behnam (Babol Noshirvani University of Technology, Iran)
A variation of projective modules

Tsymbaliuk Oleksandr (Yale University, USA)
Modified q-Toda systems

Williams Aled (Cardiff University, Great Britain)
Distances to Lattice Points in Rational Polyhedra

Бортош Марія (ДВНЗ "Ужгородський національний університет")

Крайнічук (Шелепало) Галина Василівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця)
Класифікація функційних рівнянь і тотожностей довжини три

Пипка Олександр Олександрович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
TBA

Плакош Андріяна Іванівна (Інститут математики НАН України)
TBA

Раєвська Ірина Юріївна (Інститут математики НАН України)
TBA

Раєвська Марина Юріївна (Інститут математики НАН України)
TBA

Геометрія і топологія

von Dichter Katherina (Technische Universität München)
TBA

Eftekharinasab Kaveh (Institute of Mathematics of NAS of Ukraine)
TBA

Білет Вікторія Вікторівна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)
TBA

Дворак Інна Ярославівна (Інститут математики НАН України)
Оцінки добутків внутрішніх радіусів для частково перетинних областей комплексної площини

Карвацький Дмитро Миколайович (Інститут математики НАН України)
TBA

Кравченко Анна Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Автоморфізми графів Кронрода-Ріба функцій Морса на 2-сфері

Кузнєцова Ірина Валеріївна (Інститут математики НАН України)
TBA

Подоусова Тетяна Юріївна (Одеська державна академія будівництва та архітектури)
TBA

Сорока Юлія Юріївна (Інститут математики НАН України)
TBA

Фещенко Богдан (Інститут математики НАН України)
Деформації гладких функцій на 2-торі

Хохлюк Олександра Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Дифеоморфізми 3-многовидів

Диференціальні рівняння і математична фізика

Allahem Ali (Qassim University, Saudi Arabia)
Existence of Positive Solutions of Nonlocal p(x)-Kirchhoff Evolutionary Systems via Sub-Super Solutions Concept

Bozorgnia Farid (Technical University of Lisbon, Portugal)
Uniqueness result and numerical simulation for a class of singularly perturbed elliptic systems

Cetinkaya F. Ayca (Mersin University, Turkey)
TBA

Kubugha Bunonyo Wilcox (Federal University Otuoke, Nigeria)
MHD viscoelastic flow in an oscillating porous channel with heat in the presence of magnetic field

Kuduk Grzegorz (University of Rzeszow, Poland)
Nonlocal problem for system of partial differential equations of first order

Madjidi Fadila (University of Mohamed Boudiaf of M'sila, Algeria)
A Lyapunov inequality for fractional difference operators with discrete Mittag-Leffler kernel of order $2\leq\alpha < 5/2$

Mahdi Ahmed (King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Saudi Arabia)
Boundedness and power-type decay of solutions for a class of generalized fractional Langevin equations

Tokmurzin Zhanubek (K.Zhubanov Aktobe Regional State University, Kazakhstan)
On the periodic problem for fourth order partial differential equations

Аноп Анна Вікторівна (Інститут математики НАН України)
Про еліптичні за Лавруком крайові задачі для однорідних диференціальних рівнянь

Атласюк Олена Миколаївна (Інститут математики НАН України)
Граничні теореми для розв'язків багатоточкових крайових задач у просторах Соболєва

Бондар Іванна (Інститут математики НАН України)
TBA

Вайсфельд Наталя (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)
The wave field of the rotating cone

Ванєєва Олена (Інститут математики НАН України)
TBA

Давидович Василь (Інститут математики НАН України)
Математична модель, що описує взаємодію носіїв різних мов

Касімова Ніна Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Питання досяжності для задачі оптимального керування для деякої еліптичної варіаційної нерівності

Ключник Інна Геннадіївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
До обгрунтування асимптотичного методу імпульсної коливної системи

Локазюк Олександра Вікторівна (Інститут математики НАН України)
Нелінійні еволюційні рівняння другого порядку з алгебрами ліївських симетрій максимальної розмірності

Мисов Костянтин (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)
The wave field of the rotating cone

Пелехата Ольга Богданівна (НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського")
Граничні теореми для розв'язків лінійних крайових задач для систем диференціальних рівнянь

Покутний Олександр Олексійович (Інститут математики НАН України)
Обмежені розв'язки нелінійного рівняння Ляпунова та гомоклінічний хаос

Райновський Ігор Андрійович (Інститут математики НАН України)
TBA

Сатур Оксана Романівна (Інститут математики НАН України)
The sure event problem in multi-component dynamical systems with attractive interaction

Солдатов Віталій Олександрович (Інститут математики НАН України)
Про апроксимативні властивості багатоточкових крайових задач

Чепок Ольга Олегівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Асимптотичні зображення одного класу розв'язків з повільно змінними похідними диференціальних рівнянь другого порядку, що містять добуток швидко та правильно змінних нелінійностей

Теорія ймовірностей і математична статистика

Alnafisah Yousef (Qassim University, Saudi Arabia)
The Implementation of Milstein Scheme in Two-Dimensional SDEs Using the Fourier Method

Chaudhary Sanjay (Bhimrao Ambedkar University, India)
A model based on fuzzy inference system to analyze the trends of financial market

Chepkoech Ann (Lappeenranta University of Technology, Finland)
TBA

Tahir Hassan (Ocean University of China)
TBA

Кривченко Юрій Вікторович (Одеська Національна академія харчових технологій)
Самоорганізована критичність у теорії найближчого околу елементів перколяційних систем

Рябов Георгій Валентинович (Інститут математики НАН України)
TBA

Фомічов Володимир (Інститут математики НАН України)
TBA

Теорія функцій і функціональний аналіз

Bakherad Mojtaba (Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, I.R.Iran)
A glimpse in numerical radius inequalities for Hilbert space operators

Cela Florion (University of Tirana, Albania)
TBA

Denega Iryna (Institute of Mathematics of NAS of Ukraine)
Inequalities for the inner radii of non-overlapping domains

Goswami Angshuman (University of Debrecen, Hungary)
Decomposition of phi convex function

Hajmohamadi Monire (IUniversity of Sistan and Baluchestan, Zahedan, I.R.Iran)
Recent results of the Brazin number inequalities

Maciaszek Krzysztof (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
On polynomial extension property in n-disc

Mokhtari AmirHossein (Technical Faculty of Ferdows, University of Birjand, I.R.Iran)
Some mappings on generalized matrix algebras

Subashi Ledia (University of Tirana, Albania)
TBA

Бандура Андрій Іванович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
Оцінки логарифмічної похідної за напрямком та розподілу нулів аналітичної в кулі функції

Вигівська Людмила (Інститут математики НАН України)
TBA

Дерев'янко Надія (Інститут математики НАН України)
TBA

Кліщук Богдан (Інститут математики НАН України)
TBA

Маркітан Віта (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Пожарська Катерина (Інститут математики НАН України)
TBA

Салімов Руслан (Інститут математики НАН України)
Оцінки спотворення міри образу круга

Стефанчук Марія (Інститут математики НАН України)
TBA

Циганок Оксана Володимирівна (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")
Про сумовність і збіжність рядів в просторі Банаха

Чернецька Лілія Олексіївна (Інститут математики НАН України)
TBA

Янченко Сергій (Інститут математики НАН України)
Апроксимативні характеристики функцій з класів Нікольського-Бєсова