UA    EN

International Conference
of Young Mathematicians

June 6–8, 2019
Institute of Mathematics of NAS of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

Список зареєстрованих учасників

Алгебра, теорія чисел і комбінаторика / Algebra, Number Theory and Combinatorics
Геометрія і топологія / Geometry and Topology
Диференціальні рівняння і математична фізика / Differential Equations and Mathematical Physics
Теорія ймовірностей і математична статистика / Probability and Statistics
Теорія функцій і функціональний аналіз / Theory of Functions and Functional Analysis

Алгебра, теорія чисел і комбінаторика

Chitaia Irakli (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia)
Algebraic structures related to Q-reducibility

Çınarcı Burcu (Piri Reis University, Istanbul, Turkey)
Derived length and character degrees

Melnyk Ivanna (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Quasi-prime differential subsemimodules

Williams Aled (Cardiff University, Great Britain)
Distances to Lattice Points in Rational Polyhedra

Абрамов Артемій Володимирович (Інститут математики НАН України)
Напівдистрибутивні майже-кільця з одиницею

Бондаренко Євген (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Функції росту ініціальних автоматів Мілі

Бортош Марія (ДВНЗ "Ужгородський національний університет")
Про $(*,2)$-звідні $t$-мономіальні матриці над комутативним локальним кільцем

Козеренко Сергій Олександрович (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
Extremal size graphs in Seidel's switching classes

Крайнічук (Шелепало) Галина Василівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця)
Класифікація функційних рівнянь і тотожностей довжини три

Лавер Василь Олександрович (ДВНЗ "Ужгородський національний університет")
Оператори типу Рота на комутативній модулярній груповій алгебрі

Пипка Олександр Олександрович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
“Antinormality” in groups

Плакош Андріяна Іванівна (Інститут математики НАН України)

Раєвська Ірина Юріївна (Інститут математики НАН України)
Finite dihedral groups as the additive groups of nearrings with identity

Раєвська Марина Юріївна (Інститут математики НАН України)
Finite dihedral groups as the additive groups of nearrings with identity

Сисак Катерина Ярославівна (Національний транспортний університет)
Infinite dimensional solvable Lie algebras of derivations on polynomial rings in two variables

Ящук Вікторія Сергіївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
Про структуру алгебр Лейбніца, які мають тільки два типи підалгебр

Геометрія і топологія

von Dichter Katherina (Technische Universität München)
Asymmetric diameters

Eftekharinasab Kaveh (Institute of Mathematics of NAS of Ukraine)
Finslerian Geodesics On Frechet Manifolds

Zabka Matthew (Southwest Minnesota State University, USA)
Moduli Spaces of Morse Functions for Persistence

Білет Вікторія Вікторівна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Слов'янськ)
Finite tangent spaces at infinity and strong porosity at a point

Карвацький Дмитро Миколайович (Інститут математики НАН України)
Геометрiя зображення дiйсних чисел неповними сумами ряду, члени якого утворюють одну узагальнену послiдовнiсть Фiбоначчi

Кравченко Анна Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Автоморфізми графів Кронрода-Ріба функцій Морса на 2-сфері

Кузнєцова Ірина Валеріївна (Інститут математики НАН України)
First Betti numbers of orbits of Morse functions on surfaces

Подоусова Тетяна Юріївна (Одеська державна академія будівництва та архітектури)
A-deformations of surfaces with stationary lengths of LGT-lines and the Goursat problem

Сорока Юлія Юріївна (Інститут математики НАН України)
First Betti numbers of orbits of Morse functions on surfaces

Фещенко Богдан (Інститут математики НАН України)
Деформації гладких функцій на 2-торі

Хомич Юлія Степанівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Про iснування i єдинiсть QA-деформацiї поверхнi Гаудi

Хохлюк Олександра Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Дифеоморфізми 3-многовидів

Диференціальні рівняння і математична фізика

Ahmed Mahdi Ahmed (King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Saudi Arabia)
Long-time behavior of solutions for a nonlinear fractional integro-differential problem

Allahem Ali (Qassim University, Saudi Arabia)
Existence of positive solutions of nonlocal $p(x)$-Kirchhoff evolutionary systems via sub-super solutions concept

Karakenova Sayakhat (Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan)
On solution to the special Cauchy problem for Fredholm integro-differential equations with nonlinear integral part

Kuduk Grzegorz (University of Rzeszow, Poland)
Nonlocal problem for system of partial differential equations of first order

Madjidi Fadila (University of Mohamed Boudiaf of M'sila, Algeria)
A Lyapunov inequality for fractional difference operators with discrete Mittag-Leffler kernel of order $2\leq\alpha < 5/2$

Mynbayeva Sandugash (K.Zhubanov Aktobe Regional State University, Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan)
Solvability of the special Cauchy problem for the system of nonlinear Fredholm integro-differential equations

Otarova Jamila (Karakalpak State University named after Berdakh, Uzbekistan)
Solvability of a boundary value problem for a fourth-order mixed type

Pošta Severin (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
Contractions of realizations of Lie algebras

Tokmurzin Zhanubek (K.Zhubanov Aktobe Regional State University, Kazakhstan)
On the periodic problem for fourth order partial differential equations

Аноп Анна Вікторівна (Інститут математики НАН України)
Про еліптичні за Лавруком крайові задачі для однорідних диференціальних рівнянь

Атласюк Олена Миколаївна (Інститут математики НАН України)
Граничні теореми для розв'язків багатоточкових крайових задач у просторах Соболєва

Бондар Іванна (Інститут математики НАН України)
Слабконелінійні крайові задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсним впливом. Критичний випадок другого порядку

Вайсфельд Наталя (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
The wave field of the rotating cone

Ванєєва Олена (Інститут математики НАН України)
Нормалізовані класи квазілінійних еволюційних рівнянь другого порядку

Ваcильєва Ірина (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Слов'янськ)
Дослідження стійкості неголономної механічної системи із використанням випадкових процесів типу Суссманна

Вережак Ганна Петрівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюцiйних рiвнянь з оператором Бесселя нескiнченного порядку

Віра Марина (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)
Про побудову асимптотичного розв'язку крайових задач для лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь

Геселева Катерина Григорівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
Колокаційно-ітеративний метод розв'язування нелінійного інтегрального рівняння з додатковими умовами

Горюнов Андрій (Інститут математики НАН України)
On approximation of the Sturm–Liouville operators with singular potentials

Грушковська Вікторія (Інститут математики, Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, Німеччина; Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Слов'янськ)
On stabilization of nonlinear systems using gradient flow approximation

Гула Ярослав Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку зі швидко змінними нелінійностями

Зеленська Ірина (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький)
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з точкою звороту першого порядку

Зіненко Владислав Ігорович (Інститут математики НАН України)
Класифiкацiя низькорозмiрних алгебр Лi та обчислення їх характеристик

Давидович Василь (Інститут математики НАН України)
Математична модель, що описує взаємодію носіїв різних мов

Дрожжина Анастасія Вадимівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Асимптотична поведiнка розв’язкiв нелiнiйних диференцiальних рiвнянь

Євгеньєва Євгенія (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Слов'янськ)
Limiting profile of solutions for quasilinear parabolic equations with singular boundary data

Ільків Володимир Степанович (Національний університет "Львівська політехніка")
Метричні оцінки для визначника задачі про періодичні коливання пучка трьох струн

Касімова Ніна Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Питання досяжності для задачі оптимального керування для деякої еліптичної варіаційної нерівності

Ключник Інна Геннадіївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький)
До обгрунтування асимптотичного методу імпульсної коливної системи

Кузь Антон Мирославович (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)
Integral Problem with Respect to Time for Loaded Partial Differential Equation

Лагодзінський Олександр Євгенійович (Інститут математики НАН України)
Sloshing in an orbitally-forced square-base tank

Локазюк Олександра Вікторівна (Інститут математики НАН України)
Нелінійні еволюційні рівняння другого порядку з алгебрами ліївських симетрій максимальної розмірності

Марценюк Всеволод Всеволодович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Integer solutions of implicit linear difference equations of the second order

Маслюк Ганна Олексіївна (Нацiональний технiчнипй унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”)
Про одновимірні крайові задачі з параметром у просторах Слободецького

Мисло Юлія Михайлівна (ДВНЗ "Ужгородський національний університет")
Майже періодичні розв'язки рівнянь типу Маккі-Гласса з нефіксованими моментами імпульсної дії

Мисов Костянтин (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
The wave field of the rotating cone

Михасюк Михайло (ДВНЗ "Ужгородський національний університет")
Властивості розв’язку задачі Коші для рівняння теплопровідності на площині з випадковими факторами з простору Орліча

Негрич Марія Петрівна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)
Нелокальна задача для диференціально-операторного рівняння першого порядку з оператором узагальненого диференціювання

Нестеренко Марина Олександрівна (Інститут математики НАН України)
Контракції реалізацій алгебр Лі

Новікова Юлія Вікторівна (Донецький національний технічний університет, Покровськ)
Функціонали керування для задачі стабілізації руху нелінійної механічної системи з двома пластинами

Пелехата Ольга Богданівна (Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”)
Граничні теореми для розв'язків лінійних крайових задач для систем диференціальних рівнянь

Покутний Олександр Олексійович (Інститут математики НАН України)
Обмежені розв'язки нелінійного рівняння Ляпунова та гомоклінічний хаос

Райновський Ігор Андрійович (Інститут математики НАН України)
Резонанснi тривимiрнi коливання рiдини в цилiндричному бацi iз врахуванням демпфування. Усталенi розв’язки

Репетило Софія Михайлівна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)
Задача типу Діріхле-Неймана для рівнянь із частинними похідними

Сазонова Олена (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Континуальний наближений розв'язок рівняння Больцмана з гвинтовими модами

Сатур Оксана Романівна (Інститут математики НАН України)
The sure event problem in multi-component dynamical systems with attractive interaction

Симотюк Михайло Михайлович (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)
Задача типу Діріхле-Неймана для рівнянь із частинними похідними з відхиленим аргументом

Сковронська Іванна Ярославівна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)
Метричні оцінки для визначника задачі про періодичні коливання пучка трьох струн

Солдатов Віталій Олександрович (Інститут математики НАН України)
Про апроксимативні властивості багатоточкових крайових задач

Страх Олександр Петрович (Сумський державний педагогічний університет імені А. С.Макаренка)
Системи інтегральних рівнянь на часовій шкалі

Тайстра Юрій Віталійович (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)
Про одну задачу для однонапрямленого ізотропного поля Максвелла у просторі Керра

Ткаченко Євген Миколайович (Інститут математики НАН України)
On acoustic equilibria

Турчина Наталія Іванівна (Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”)
Про коректну розв'язність у просторах Гельдера зростаючих функцій модельних крайових задач з початковими умовами і без них для параболічної за Ейдельманом системи

Філіпковська Марія (ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України; ХНУ ім. В. Н. Каразіна)
Два комбіновані методи розв'язання напівлінійних диференціально-алгебраїчних рівнянь

Хорошун Анатолій (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України)
Про побудову керування одноланковим манiпулятором iз пружним зчленуванням

Чепок Ольга Олегівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Асимптотичні зображення одного класу розв'язків з повільно змінними похідними диференціальних рівнянь другого порядку, що містять добуток швидко та правильно змінних нелінійностей

Чепурухіна Ірина Сергіївна (Інститут математики НАН України)
Про розширену соболєвську шкалу на многовидах та її застосування до елiптичних крайових задач

Чернікова Анастасія (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Про асимптотику розв’язкiв iстотно нелiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку

Теорія ймовірностей і математична статистика

Аюбова Ніна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Граничні теореми для однієї статистики дробового броунівського процесу в моделі реальних спостережень

Дичко Галина (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Nonparametric regression estimation for mixtures with varying concentrations

Кривченко Юрій Вікторович (Одеська Національна академія харчових технологій)
Самоорганізована критичність у теорії найближчого околу елементів перколяційних систем

Мірошниченко Віталій Олегович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Asymptotics of generalized least squares estimates for mixture of nonlinear regressions

Рябов Георгій Валентинович (Інститут математики НАН України)

Фомічов Володимир (Інститут математики НАН України)
Concentration of measure in stochastic flows

Теорія функцій і функціональний аналіз

Denega Iryna (Institute of Mathematics of NAS of Ukraine)
Inequalities for the inner radii of non-overlapping domains

Kovalyov Ivan (Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine)
Shift in the truncated indefinite Stieltjes moment problem

Maciaszek Krzysztof (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
On polynomial extension property in n-disc

Sucu Sezgin (Ankara University, Turkey)
Approximation results of the sequence of operators involving generalized Appell polynomials

Varma Serhan (Ankara University, Turkey)
Orthogonality of linear combinations of orthogonal polynomials: the general case

Бандура Андрій Іванович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
Оцінки логарифмічної похідної за напрямком та розподілу нулів аналітичної в кулі функції

Біланик Ірина Богданівна (Інcтитут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)
Оцінки швидкості збіжності двовимірних гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у деяких кутових областях

Вигівська Людмила (Інститут математики НАН України)
Оцiнки добутку внутрiшнiх радiусiв симетричних взаємно неперетинних областей

Дворак Інна Ярославівна (Інститут математики НАН України)
Оцiнка добуткiв внутрiшнiх радiусiв для частково неналягаючих областей комплексної площини

Замрій Ірина Вікторівна (Державний університет телекомунікацій, Київ)
Фрактальні властивості $(s-1)$-параметричної сім'ї функцій з умовою інверсії $Q_s$-цифр значення функції

Кірка Діана Василівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця)
Застосування теореми Ватсона в інтегральних перетвореннях

Кліщук Богдан (Інститут математики НАН України)
Логарифмічна асимптотика для розв'язків нелінійних рівнянь Бельтрамі

Кузнєцов Михайло Валерійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень відрізка

Маркітан Віта (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)
Сингулярнi монотоннi функцiї, якi визначаються збiжним додатним рядом i двiчi стохастичною матрицею

Пожарська Катерина (Інститут математики НАН України)
Entropy numbers of classes of periodic functions

Ратушняк Софія Петрівна (Інститут математики НАН України)
Густина множин значень фрактальних функцій, пов'язаних з $Q_2$-зображенням дійсних чисел

Салімов Руслан (Інститут математики НАН України)
Нижні оцінки площі образу сфери

Стефанчук Марія (Інститут математики НАН України)
Логарифмiчна асимптотика для розв’язкiв нелiнiйних рiвнянь Бельтрамi

Федуник-Яремчук Оксана Володимирівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
Оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв класiв перiодичних функцiй багатьох змiнних у просторi $L_{\infty}$

Циганок Оксана Володимирівна (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")
Про сумовність і збіжність рядів у просторі Банаха

Чернецька Лілія Олексіївна (Інститут математики НАН України)
Узагальненi моментнi зображення та багатовимiрнi багатоточковi апроксимацiї типу Паде

Шкапа Вікторія (Державний університет телекомунікацій, Київ)
Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень функцій із класів $L_{\beta, p}^\psi$ у рівномірній метриці

Янченко Сергій (Інститут математики НАН України)
Апроксимативнi характеристики класiв функцiй Нiкольського-Бєсова $S_{1,\theta}^{\boldsymbol{r}}B$