Анатолій Михайлович Самойленко

Учні

Наукове дерево

Наукове дерево А. М. Самойленка можна знайти тут.

Учні - доктори фізико-математичних наук

 1. Мартинюк, Дмитро Іванович

  Рік захисту дисертації: 1982

  Назва дисертації: Периодические и квазипериодические решения дифференциально-разностных и разностных уравнений

 2. Перестюк, Микола Олексійович

  Рік захисту дисертації: 1985

  Назва дисертації: Колебательные решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием и их устойчивость

 3. Ронто, Микола Йосипович

  Рік захисту дисертації: 1985

  Назва дисертації: Конструктивные численно-аналитические методы исследования краевых задач

 4. Кулик, Віктор Леонідович

  Рік захисту дисертації: 1988

  Назва дисертації: Дихотомия линейных дифференциальных уравнений и знакопеременные функции Ляпунова

 5. Ткач, Борис Петрович

  Рік захисту дисертації: 1991

  Назва дисертації: Периодические и квазипериодические решения систем с распределенными параметрами

 6. Теплінський, Юрій Володимирович

  Рік захисту дисертації: 1992

  Назва дисертації: Исследование колебаний счетных систем дифференциальных уравнений

 7. Ілолов, Мамадшо Ілолович

  Рік захисту дисертації: 1992

  Назва дисертації: Эволюционные уравнения с отклонением времени и импульсным воздействием

 8. Главан, Василь Опанасович

  Рік захисту дисертації: 1992

  Назва дисертації: Исследование линейных расширений динамических систем в критическом случае

 9. Бойчук, Олександр Андрійович

  Рік захисту дисертації: 1992

  Назва дисертації: Конструктивные методы анализа нетеровых краевых задач

 10. Яковець, Василь Павлович

  Рік захисту дисертації: 1993

  Назва дисертації: Асимптотическое интегрирование линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных с медленно меняющимися коэффициентами

 11. Трофімчук, Сергій Іванович

  Рік захисту дисертації: 1994

  Назва дисертації: Дослiдження майже перiодичних iмпульсних систем

 12. Парасюк, Ігор Остапович

  Рік захисту дисертації: 1995

  Назва дисертації: Коiзотропнi iнварiантнi тори гамiльтонових систем

 13. Кенжебаєв, Кенжегалі Кенжебаєвич

  Рік захисту дисертації: 1995

  Назва дисертації: Конструктивные методы исследования периодических и краевых задач

 14. Петришин, Роман Іванович

  Рік захисту дисертації: 1995

  Назва дисертації: Дослідження коливних систем з повільно змінними частотами за допомогою метода усереднення

 15. Мосеєнков, Віктор Борисович

  Рік захисту дисертації: 1996

  Назва дисертації: Якісні методи дослідження задач конвекції в’язкої слабо стисливої рідини

 16. Ткаченко, Віктор Іванович

  Рік захисту дисертації: 1997

  Назва дисертації: Дослідження обмежених розв’язків та інваріантних множин майже періодичних систем

 17. Притула, Микола Миколайович

  Рік захисту дисертації: 1998

  Назва дисертації: Градієнтно-голономний метод дослідження нелінійних еволюційних рівнянь на функціональних многовидах

 18. Борисенко, Сергій Данилович

  Рік захисту дисертації: 1998

  Назва дисертації: Інтегро-сумарні нерівності та задачі стійкості систем при імпульсних збуреннях

 19. Станжицький, Олександр Миколайович

  Рік захисту дисертації: 2002

  Назва дисертації: Якісний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями

 20. Лагно, Віктор Іванович

  Рік захисту дисертації: 2003

  Назва дисертації: Реалізація алгебр Лі груп локальних перетворень та груповий аналіз нелінійних диференціальних рівнянь

 21. Вітриченко, Ігор Євгенович

  Рік захисту дисертації: 2004

  Назва дисертації: Критичні випадки стійкості за Ляпуновим неавтономних нелінійних диференціальних систем

 22. Каранджулов, Людмил Іванов

  Рік захисту дисертації: 2004

  Назва дисертації: Нетерові крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь з регулярним і сингулярним збуреннями

 23. Ронто, Андрій Миколайович

  Рік захисту дисертації: 2005

  Назва дисертації: Початкові та періодичні задачі для функціонально-диференціальних рівнянь

 24. Прикарпатський, Ярема Анатолійович

  Рік захисту дисертації: 2006

  Назва дисертації: Дослідження алгебро-аналітичних та тополого-геометричних властивостей інтегровних динамічних систем та їх адіабатичних збурень

 25. Бєлан, Євген Петрович

  Рік захисту дисертації: 2007

  Назва дисертації: Метод інваріантних многовидів в теорії параболічних і функціонально-диференціальних рівнянь та його застосування

 26. Швець, Олександр Юрійович

  Рік захисту дисертації: 2008

  Назва дисертації: Детермінований хаос у динамічних системах з обмеженим збудженням

 27. Чуйко, Сергій Михайлович

  Рік захисту дисертації: 2009

  Назва дисертації: Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь

 28. Попович, Роман Омелянович

  Рік захисту дисертації: 2009

  Назва дисертації: Класифікаційні задачі групового аналізу диференціальних рівнянь

 29. Бігун, Ярослав Йосипович

  Рік захисту дисертації: 2009

  Назва дисертації: Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функціональних рівнянь

 30. Бакан, Андрiй Геннадiйович

  Рік захисту дисертації: 2009

  Назва дисертації: Полiномiальна апроксимацiя на дiйснiй осi, проблема Карлiна та нормальнiсть опуклих множин

 31. Янчук, Сергій Володимирович

  Рік захисту дисертації: 2010

  Назва дисертації: Теорія біфуркацій для сингулярно збурених рівнянь із запізненням та застосування до задач синхронізації

 32. Теплінський, Олексій Юрійович

  Рік захисту дисертації: 2010

  Назва дисертації: Динаміка ергодичних дифеоморфізмів кола та пов’язаних із ними систем

 33. Савчук, Віктор Васильович

  Рік захисту дисертації: 2012

  Назва дисертації: Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій

 34. Грод, Іван Васильович

  Рік захисту дисертації: 2017

  Назва дисертації: Якісний аналіз розширень динамічних систем на многовидах

 35. Дзюбенко, Герман Анатолійович

  Рік захисту дисертації: 2019

  Назва дисертації: Формозберiгаюче наближення функцiй

 36. Нєсмєлова, Ольга Володимирівна

  Рік захисту дисертації: 2020

  Назва дисертації: Нелінійні крайові задачі, не розв’язані відносно похідної

Учні - кандидати фізико-математичних наук

 1. Вахабов, Гані

  Рік захисту дисертації: 1970

  Назва дисертації: О некоторых методах исследования колебаний в нелинейных системах интегро-дифференциальных уравнений

 2. Олійник, Святослав Григорович

  Рік захисту дисертації: 1970

  Назва дисертації: Приведение линейных дифференциальных систем с ограниченными коэффициентами к треугольному виду

 3. Ронто, Микола Йосипович

  Рік захисту дисертації: 1971

  Назва дисертації: Отыскание периодических решений методом коллокации

 4. Різун, Володимир Іванович

  Рік захисту дисертації: 1971

  Назва дисертації: Некоторые конструктивные методы построения решений систем дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

 5. Перестюк, Микола Олексійович

  Рік захисту дисертації: 1971

  Назва дисертації: Некоторые вопросы исследования нелинейных систем дифференциальных уравнений с мгновенным изменением

 6. Голець, Валентина Леонтіївна

  Рік захисту дисертації: 1972

  Назва дисертації: Исследование условия периодических движений некоторых нелинейных систем

 7. Шлапак, Юрій Дмитрович

  Рік захисту дисертації: 1974

  Назва дисертації: Исследование колебаний некоторых видов систем

 8. Кулик, Віктор Леонідович

  Рік захисту дисертації: 1975

  Назва дисертації: Условно устойчивые инвариантные множества и многообразия динамических систем

 9. Полеся, Ігор Володимирович

  Рік захисту дисертації: 1976

  Назва дисертації: Бифуркация инвариантных множеств динамических систем

 10. Ординська, Зоя Павлівна

  Рік захисту дисертації: 1977

  Назва дисертації: Инвариантные тороидальные многообразия систем с запаздыванием

 11. Дворак, Олександр Володимирович

  Рік захисту дисертації: 1977

  Назва дисертації: Поведение траекторий в окрестности грубых инвариантных тороидальных многообразий динамических систем

 12. Мосеєнков, Віктор Борисович

  Рік захисту дисертації: 1978

  Назва дисертації: Квазипериодические решения нелинейных гиперболических уравнений

 13. Нуржанов, Оринбай

  Рік захисту дисертації: 1979

  Назва дисертації: Аналитические методы построения периодических решений интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтера

 14. Теплінський, Юрій Володимирович

  Рік захисту дисертації: 1979

  Назва дисертації: Инвариантные торы и приводимость счетных систем дифференциальных уравнений

 15. Каркінбаєв, Іскак

  Рік захисту дисертації: 1979

  Назва дисертації: Исследование слабо нелинейных систем с переключением и систем с импульсным воздействием

 16. Парасюк, Ігор Остапович

  Рік захисту дисертації: 1979

  Назва дисертації: Построение и исследование квазипериодических решений некоторых классов дифференциальных уравнений

 17. Тай, Ле Лионг

  Рік захисту дисертації: 1979

  Назва дисертації: Периодические решения некоторых классов автономных систем и их устойчивость

 18. Цигановський, Микола Семенович

  Рік захисту дисертації: 1980

  Назва дисертації: Исследование колебаний систем, подверженных импульсному воздействию

 19. Єрьоменко, Валерій Олександрович

  Рік захисту дисертації: 1981

  Назва дисертації: Исследование колебательных систем с квазипериодическими коэффициентами

 20. Петришин, Роман Іванович

  Рік захисту дисертації: 1981

  Назва дисертації: Метод усреднения в колебательных системах с переменными частотами

 21. Момот, Іван Петрович

  Рік захисту дисертації: 1982

  Назва дисертації: Исследование слабо нелинейных колебательных систем второго порядка

 22. Гургула, Степан Іванович

  Рік захисту дисертації: 1982

  Назва дисертації: Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием

 23. Ронто, Валентина Архипівна

  Рік захисту дисертації: 1982

  Назва дисертації: Построение решений двухточечных краевых задач

 24. Возний, Олексій Михайлович

  Рік захисту дисертації: 1982

  Назва дисертації: Применение Ateb-функций для построения решений нелинейных систем дифференциальных уравнений

 25. Ткаченко, Віктор Іванович

  Рік захисту дисертації: 1983

  Назва дисертації: Асимптотическое интегрирование, дихотомия и расщепляемость динамических систем нелинейной механики

 26. Баєкова, Серік Омеківна

  Рік захисту дисертації: 1983

  Назва дисертації: Инвариантные тороидальные многообразия для сингулярно возмущенных систем

 27. Вуйтович, Богдан

  Рік захисту дисертації: 1983

  Назва дисертації: Периодические решения интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным пределом

 28. Собкович, Роман Іванович

  Рік захисту дисертації: 1983

  Назва дисертації: Численно-аналитический метод исследования краевых задач с управлениями

 29. Асланян, Артем Арутюнович

  Рік захисту дисертації: 1983

  Назва дисертації: Оптимальное управление системами дифференциальных уравнений с импульсным воздействием

 30. Борисенко, Сергій Данилович

  Рік захисту дисертації: 1983

  Назва дисертації: Применение интегральных неравенств в задаче об устойчивости решений систем дифференциальных уравнений

 31. Злепко, Петро Пантелеймонович

  Рік захисту дисертації: 1983

  Назва дисертації: Некоторые проекционно-итеративные методы решения нелинейных интегральных уравнений с параметром

 32. Кенжебаєв, Кенжегалі Кенжебаєвич

  Рік захисту дисертації: 1984

  Назва дисертації: Конструктивные методы анализа решений краевых задач дли систем дифференциальных уравнений

 33. Мальков, Віктор Олексійович

  Рік захисту дисертації: 1984

  Назва дисертації: Инвариантные торы и расщепляемость расширений динамических систем на торе

 34. Шпакович, Василь Петрович

  Рік захисту дисертації: 1985

  Назва дисертації: Обоснование метода усреднения для нелинейных колебательных систем с запаздывающим аргументом

 35. Турбаєв, Буранбай Есмаханбаєвич

  Рік захисту дисертації: 1985

  Назва дисертації: Асимптотическое интегрирование нелинейных интегро-дифференциальных уравнений

 36. Овездурдиєв, Худайберді

  Рік захисту дисертації: 1985

  Назва дисертації: Численно-аналитические методы исследования решений двухточечных краевых задач

 37. Аман, Улах

  Рік захисту дисертації: 1985

  Назва дисертації: Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений

 38. Алимбаєв, Асан А.

  Рік захисту дисертації: 1986

  Назва дисертації: Аналитические методы исследования периодических решений интегро-дифференциальных уравнений

 39. Мамса, Катерина Юріївна

  Рік захисту дисертації: 1987

  Назва дисертації: Периодические решения и интегральные множества дифференциальных уравнений с импульсным воздействием

 40. Мунтян, Валерій Іванович

  Рік захисту дисертації: 1987

  Назва дисертації: Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами"

 41. Свіщук, Марія Ярославівна

  Рік захисту дисертації: 1987

  Назва дисертації: Исследование периодических решений систем дифференциальных уравнений с медленными и быстрыми переменными

 42. Лавер, Олександр Георгійович

  Рік захисту дисертації: 1987

  Назва дисертації: Асимптотика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени

 43. Авдеюк, Павло Іванович

  Рік захисту дисертації: 1987

  Назва дисертації: Инвариантные торы счетных систем дифференциальных уравнений

 44. Кириченко, Світлана Борисівна

  Рік захисту дисертації: 1989

  Назва дисертації: Оптимальная импульсная коррекция

 45. Станжицький, Олександр Миколайович

  Рік захисту дисертації: 1989

  Назва дисертації: Колебательные свойства решений дифференциальных уравнений со случайными возмущениями

 46. Астафьєва, Марія Миколаївна

  Рік захисту дисертації: 1989

  Назва дисертації: Усреднение многочастотных колебательных систем с импульсным воздействием

 47. Шпакович, Ольга Вікторівна

  Рік захисту дисертації: 1989

  Назва дисертації: Асимптотические разложения и гладкость по параметру инвариантного тора квазилинейной системы дифференциальных уравнений

 48. Нефьодова, Галина Дмитрівна

  Рік захисту дисертації: 1989

  Назва дисертації: Исследование периодических решений дифференциально-операторных уравнений

 49. Філіппов, Максим Геннадійович

  Рік захисту дисертації: 1990

  Назва дисертації: Приводимость почти периодических систем

 50. Курбанбаєв, Орас

  Рік захисту дисертації: 1990

  Назва дисертації: Краевые задачи для дифференциальных уравнений с импульсным воздействием

 51. Сухомлин, Олександр Анатолійович

  Рік захисту дисертації: 1990

  Назва дисертації: Исследование системы разностных уравнений с постоянными и медленно меняющимися частотами

 52. Мустафаєв, Хамдулло Зієтович

  Рік захисту дисертації: 1991

  Назва дисертації: Метод усреднения для систем дифференциальных уравнений с переменным отклоняющимся аргументом

 53. Сарибаєв, Мирзабек

  Рік захисту дисертації: 1991

  Назва дисертації: Усреднение многочастотных эволюционных систем с медленно меняющимися частотами

 54. Мартинюк, Сергій Мартинюк

  Рік захисту дисертації: 1992

  Назва дисертації: Исследование решений краевых задач для систем нелинейных дифференциальных уравнений

 55. Трофімчук, Олена Петрівна

  Рік захисту дисертації: 1992

  Назва дисертації: Итерационные методы исследования дифференциальных систем с особенностями

 56. Лучик, Василь Єфремович

  Рік захисту дисертації: 1992

  Назва дисертації: Дослiдження злiчених систем диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю

 57. Овчар, Раїса Федорівна

  Рік захисту дисертації: 1993

  Назва дисертації: Критичнi крайовi задачi для диференцiальних систем з iмпульсною дiєю

 58. Свистун, Оксана Петрівна

  Рік захисту дисертації: 1994

  Назва дисертації: Сепаратрисные многообразия линейных импульсных систем

 59. Процак, Людмила Василівна

  Рік захисту дисертації: 1996

  Назва дисертації: Якісний аналіз обмежених сферично симетричних розв’язків нелінійних рівнянь теорії поля

 60. Копась, Інна Миколаївна

  Рік захисту дисертації: 1996

  Назва дисертації: Інваріантні множини стохастичних систем Іто на площині

 61. Атейві, Алі Махмуд Хамад

  Рік захисту дисертації: 1997

  Назва дисертації: Колебательные свойства решений разностных уравнений и их устойчивость

 62. Янчук, Сергій Володимирович

  Рік захисту дисертації: 1997

  Назва дисертації: Дослідження неавтономних диференціальних рівнянь та системи Чуа

 63. Ельназаров, Аддіс Абдумамадович

  Рік захисту дисертації: 1998

  Назва дисертації: Деякі питання теорії злічених систем та асимптотичних методів

 64. Набіль, Ахмад Алі

  Рік захисту дисертації: 1998

  Назва дисертації: Інваріантні множини та коливні властивості розв’язків деяких класів імпульсних систем

 65. Попович, Олександр Васильович

  Рік захисту дисертації: 1999

  Назва дисертації: Асимптотична поведінка та біфуркації розв’язків ланцюгів зв’язаних осциляторів

 66. Верьовкіна, Ганна Володимирівна

  Рік захисту дисертації: 1999

  Назва дисертації: Інваріантні множини зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь

 67. Прикарпатський, Ярема Анатолійович

  Рік захисту дисертації: 1999

  Назва дисертації: Симплектичний аналіз інтегральних многовидів цілком інтегрованих гамільтонових систем та їх адіабатичних збурень

 68. Теплінський, Олексій Юрійович

  Рік захисту дисертації: 1999

  Назва дисертації: Асимптотичні розвинення для власних значень та власних функцій крайових задач з швидко змінними коефіцієнтами

 69. Нижник, Ірина Леонідівна

  Рік захисту дисертації: 1999

  Назва дисертації: Просторово-часовий аналіз розв’язків деяких нелінійних ланцюжків

 70. Петришин, Ярослав Романович

  Рік захисту дисертації: 2001

  Назва дисертації: Усереднення багатоточкових задач для нелінійних коливних систем з повільно змінними частотами

 71. Давиденко, Андрій Анатолійович

  Рік захисту дисертації: 2003

  Назва дисертації: Дослідження поведінки розв’язків нелінійних систем диференціальних рівнянь в околі їх інваріантних тороїдальних многовидів

 72. Степаненко, Наталія Вікторівна

  Рік захисту дисертації: 2003

  Назва дисертації: Знакозмінні функції Ляпунова в теорії диференціальних рівнянь

 73. Стельмащук, Людмила Володимирівна

  Рік захисту дисертації: 2004

  Назва дисертації: Періодичні розв’язки диференціальних рівнянь із запізненням

 74. Бойчук, Андрій Александрович

  Рік захисту дисертації: 2004

  Назва дисертації: Обмежені на всій осі розв’язки систем звичайних диференціальних рівнянь зі збуренням

 75. Омельченко, Ірина Василівна

  Рік захисту дисертації: 2005

  Назва дисертації: Синхронізація та стійкість розв’язків систем зв’язаних відображень

 76. Чуйко, Олексій Сергійович

  Рік захисту дисертації: 2006

  Назва дисертації: Імпульсні крайові задачі для систем з переключенням

 77. Дільна, Наталія Зіновіївна

  Рік захисту дисертації: 2006

  Назва дисертації: Розв’язність початкової задачі для позитивних систем лінійних функціонально-диференціальних рівнянь

 78. Гречко, Андрій Леонидович

  Рік захисту дисертації: 2008

  Назва дисертації: Критерії існування обмежених розв’язків неоднорідних лінійних розширень динамічних систем

 79. Пилипенко, Віта Анатоліївна

  Рік захисту дисертації: 2009

  Назва дисертації: Про розв’язність деяких нелокальних крайових задач для лінійних функціонально-диференціальних рівнянь

 80. Денисенко, Наталія Леонідівна

  Рік захисту дисертації: 2010

  Назва дисертації: Дослідження властивостей розв’язків систем диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом

 81. Нестеренко, Ольга Борисівна

  Рік захисту дисертації: 2010

  Назва дисертації: Методи дослідження інтегро-диференціальних рівнянь з параметрами і обмеженнями

 82. Ключник, Інна Геннадіївна

  Рік захисту дисертації: 2010

  Назва дисертації: Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту

 83. Яременко, Микола Іванович

  Рік захисту дисертації: 2012

  Назва дисертації: Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску

 84. Калашніков, Андрій Вячеславович

  Рік захисту дисертації: 2014

  Назва дисертації: Сингулярні та ніде не монотонні функції як розв’язки систем функціональних рівнянь

 85. Сергєєва, Лідія Миколаївна

  Рік захисту дисертації: 2015

  Назва дисертації: Глобальна апроксимація розв’язків диференціально-функціональних рівнянь

 86. Замрій, Ірина Вікторівна

  Рік захисту дисертації: 2016

  Назва дисертації: Фрактальні властивості функцій, пов’язаних з трисимвольними системами кодування дійсних чисел та їх модифікаціями

 87. Єрьоміна, Тетяна Олександрівна

  Рік захисту дисертації: 2016

  Назва дисертації: Неперервні розв’язки систем різницево-функціональних рівнянь та їх властивості

 88. Свинчук, Ольга Василівна

  Рік захисту дисертації: 2018

  Назва дисертації: Сингулярнi немонотоннi функцiї канторiвського типу та їх фрактальнi властивостi

 89. Дворник, Анатолій Володимирович

  Рік захисту дисертації: 2020

  Назва дисертації: Коливні розв’язки звичайних та імпульсних систем диференціальних рівнянь

Адміністрування