Nonlinear Oscillations

An international mathematical journal

Article No. 1114

A. M. Samoilenko, I. T. Kiguradze, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. M. Sharkovsky, J. Diblík, V. F. Zhuravlev, M. Medveď, I. O. Parasyuk, N. H. Rozov, O. M. Stanzhitskyi, Y. V. Teplinsky, V. I. Tkachenko, and M. Fečkan: Oleksandr Andriyovych Boichuk (on his 65th birthday). Published in vol. 18 (2015), No. 2, pp. 147-148.

Available in

Entire volume 18

© Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine. Last updated 25 February 2020 at 22:59. Contact address: nosc@imath.kiev.ua