Учні О.І.СТЕПАНЦЯ

Докторські дисертації:

 1. Кушпель Олександр Костянтинович "Вопросы оптимального приближения функциональных классов" (1991 р.)
 2. Пачуліа Ніазбей Лукіч "Дослідження з екстремальних задач теорії сильного сумування рядів і інтегралів Фур’є" (1992 р.)
 3. Задерей Петро Васильович "Умови інтегровності кратних тригонометричних рядів та їх застосування в теорії наближення" (1993 р.)
 4. Романюк Анатолій Сергійович "Дослідження по екстремальних задачах теорії наближення для класів періодичних функцій багатьох змінних" (1996 р.)
 5. Рукасов Володимир Іванович "Дослідження естремальних задач теорії наближення функцій" (2002 р.)
 6. Сердюк Анатолій Сергійович "Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій" (2006 р.)
 7. Ласурія Роберт Андрійович "Дослідження з теорії сильного підсумовування рядів Фур'є та апроксимації функцій" (2007 р.)
 8. Голуб Анатолій Петрович "Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації" (2010 р.)
 9. Савчук Віктор Васильович "Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій" (2012 р.)
 10. Шидліч Андрій Любомирович "Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах" (2017 р.)
 11. Романюк Віктор Сергійович "Методи та характеристики лінійної та нелінійної апроксимації класів гладких функцій" (2018 р.)

Кандидатські дисертації:

 1. Задерей Петро Васильович "Исследование аппроксимационных свойств линейных методов суммирования рядов Фурье" (1978 р.)
 2. Сапіліді Тамара Михайлівна "Асимптотические равенства для верхних граней отклонений сум Стеклова и Рисса на классах периодических функций" (1980 р.)
 3. Задерей Надія Миколаївна "Приближение периодических дифференцируемых функций суммами Фурье и Валле-Пуссена" (1982 р.)
 4. Філіповський Віктор Григорович "О разностях полиномов, порожденных линейными преобразованиями рядов Фурье. Приближение сопряженных функций полиномами Рогозинского" (1982 р.)
 5. Рукасов Володимир Іванович "Исследование верхних граней отклонений линейных средних рядов Фурье на классах периодических функций" (1984 р.)
 6. Грона Вадим Леонідович "Исследование отклонений линейных средних рядов Фурье на классах периодических функций" (1984 р.)
 7. Кушпель Олександр Костянтинович "Приближение тригонометрическими полиномами и поперечники классов периодических функций" (1984 р.)
 8. Бушев Дмитро Миколайович "Приближение классов периодических функций линейными средними их рядов Фурье" (1985 р.)
 9. Сорич Ніна Миколаївна "Одновременное приближение периодических функций и их производных линейными методами суммирования рядов Фурье" (1985 р.)
 10. Новікова Ганна Костянтинівна "Приближение периодических функций в пространтве С и L" (1986 р.)
 11. Жукіна Олена Іванівна "Обратные теоремы и теоремы вложения для классов функций " (1988 р.)
 12. Кулик Ганна Миколаївна "Вопросы приближения периодических дифференцируемых функций" (1988 р.)
 13. Ковальська Ірина Борисівна "Приближение периодических функций суммами Зигмунда и их аналогами" (1988 р.)
 14. Романюк Анатолій Сергійович "Наилучшие приближения и поперечники классов периодических функций многих переменных" (1988 р.)
 15. Ковальчук Ігор Романович "Приближение классов –дифференцируемых функций линейными средними их рядов Фурье" (1988 р.)
 16. Сорич Віктор Андрійович "Наилучшее совместное приближение периодических функций и их производных" (1990 р.)
 17. Дрозд В’ячеслав Володимирович "Одновременное приближение функций и их производных" (1990 р.)
 18. Дзімістарішвілі Муртаз Гуєвич "Приближение –дифференцируемых функций , определенных на всей оси, операторами Зигмунда, Стеклова и Рогозинского" (1990 р.)
 19. Харкевич Юрій Ілліодорович "Приближение –дифференцируемых функций операторами, порождаемыми -методами суммирования рядов и интегралов Фурье" (1991 р.)
 20. Новіков Олег Олексійович "Приближение непрерывных периодических функций линейными средними их рядов Фурье" (1991 р.)
 21. Романюк Віктор Сергійович "Наближення –диференційовних функцій в областях комплексної площини" (1992 р.)
 22. Островська Ольга Володимирівна "Дослідження апроксимативних властивостей узагальненого методу Зигмунда" (1994 р.)
 23. Ласурія Роберт Андрійович "О характеристике (H,q)–суммируемости и степенной сильной суммируемости линейными методами простых и двойных полиномиальных разложений" (1994 р.)
 24. Репета Леся Анатоліївна "Наближення –диференційовних функцій, визначених на всій дійсній осі, лінійними операторами" (1995 р.)
 25. Сердюк Анатолій Сергійович "Оцінки поперечників класів –диференційовних функцій" (1995 р.)
 26. Гнатюк Юрій Васильович "Задачі найкращої одночасної апроксимації кількох елементів опуклими множинами" (1997 р.)
 27. Савчук Віктор Васильович "Швидкості збіжності рядів Тейлора і рядів Фабера на класах -інтегралів функцій комплексної змінної" (1998 р.)
 28. Федоренко Олексій Сергійович "Наближення –диференційовних функцій тригонометричними поліномами" (2001 р.)
 29. Савчук Марина Володимирівна "Наближення голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі та в одиничній кулі в Сm" (2003 р.)
 30. Шидліч Андрій Любомирович "Лінійні методи підсумовування рядів у просторах " (2004 р.)
 31. Соколенко Ігор Володимирович "Наближення -інтегралів функцій, заданих на дійсній осі" (2005 р.)
 32. Гудима Уляна Василівна "Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення множинами неперервних однозначних відображень" (2006 р.)
 33. Овсій Євген Юрійович "Наближення класів –диференційовних функцій лінійними методами" (2009 р.)
 34. Войтенко Сергій Петрович "Дослідження апроксимативних характеристик класів функцій однієї та багатьох змінних" (2010 р.)