Доктори наук

1

Олександр Іванович СТЕПАНЕЦЬ - канд.дис. "Про деякі лінійні процеси наближення функцій" (1968 р.); докт.дис. "Дослідження з екстремальних задач теорії підсумовування рядів Фур'є" (1974 р.).

2

Володимир Іванович БІЛИЙ - канд.дис. "Дробове диференціювання в комплексній області та питання теорії наближення функцій" (1963 р.); докт.дис. - "Метод конформних інваріантів в теорії наближення функцій комплексної змінної" (1978 р.).

3

Ігор Олександрович ШЕВЧУК - канд.дис. "Про теорему Племеля-Привалова та конструктивну характеристику функцій класів Зігмунда" (1973 р.); докт.дис. "Продовження та наближення гладких функцій однієї змінної" (1985 р.).

4

Віктор Миколайович КОНОВАЛОВ - докт.дис. "Дослідження з наближення та продовження функцій багатьох дійсних змінних" (1985 р.).

5

Юрій Іванович ВОЛКОВ - канд.дис. "Про деякі зв'язки між структурними та конструктивними властивостями функцій комплексної змінної, що задані в областях з кусково-гладкою межею" (1968 р.); докт.дис. "Додатні лінійні оператори, породжувані мірами" (1990 р.).

6

Юрій Іванович МЕЛЬНИК - канд.дис. "Деякі спеціальні цілі функції та їх застосування в теорії зображення регулярних функцій рядами Діріхле" (1976 р.); докт.дис. "Питання зображення регулярних функцій рядами экспонент" (1990 р.).

7

Юрій Костянтинович ПІДЛИПЕНКО - канд.дис. "Застосування апроксимаційного методу до розв'язання задач Коші та Гурса для диференціальних рівнянь" (1978 р.); докт.дис. "Дослідження крайових задач дифракції в деяких областях із некомпактними границями" (1993 р.).

8

Музафар АЗІЗОВ - канд.дис. "Наближення многочленами розв'язків деяких типів задач для диференціальних рівнянь" (1985 р.); докт.дис. "Оптимізація наближених методів розв'язання деяких класів інтегральних рівнянь та суміжні питання теорії наближених методів" (2009 р.).

9

Андрій Геннадійович БАКАН - канд.дис. "Деякі питання випуклого аналізу та їх застосування в теорії функцій" (1986 р.); докт.дис. "Поліноміальна апроксимація на дійсній осі, проблема Карліна та нормальність опуклих множин" (2009 р.).

10

Анатолій Петрович ГОЛУБ - канд.дис. "Апроксимація Паде деяких гіпергеометричних функцій" (1983 р.); докт.дис. "Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації " (2010 р.).


Кандидати наук

1

Марія Іванівна АНДРАШКО - канд.дис. (1964 р.).

2

Віктор Борисович ГРИШИН - канд.дис. "Про наближення неперервних періодичних функцій двох змінних тригонометричними многочленами" (1964 р.).

3

Іван Федорович ГРИГОРЧУК - канд.дис. "L-базиси та їх застосування до деяких питань теорії функцій" (1965 р.).

4

Роман Миколайович КОВАЛЬЧУК - канд.дис. "Про модулі неперервності аналітичних функцій та про наближення функцій багатьох комплексних змінних" (1965 р.).

5

Гаджі Алібек огли АЛІБЕКОВ - канд.дис. «Рівномірне наближення функцій комплексної змінної на замкнених множинах з кутами» (1966 р.).

6

Василь Петрович БУРЛАЧЕНКО - канд.дис. "Про аналітичне продовження дзета-функції Рімана за допомогою подвійних рядів" (1967 р.).

7

Микола Миколайович ВОРОБЙОВ - канд.дис. (1968 г.).

8

Данило Михайлович ГАЛАН - канд.дис. "Про наближення многочленами функцій однієї комплексної змінної в областях з гладкою та кусково-гладкою межею" (1968 р.).

9

Володимир Олексійович ПАНАСОВИЧ - канд.дис. "Про оцінки точності кубатурних формул для круга та кулі" (1968 р.).

10

Олександр Іванович ШВАЙ - канд.дис. "Про наближення функцій класів , заданих на замкнених множинах з будь-якими, відмінними від нуля та , кутами" (1968 р.).

11

Рудольф Валентинович ПОЛЯКОВ - канд.дис. "Про наближення неперервних функцій, заданих на обмежених замкнутих множинах" (1969 р.).

12

Лідія Іванівна КОЛЕСНИК - канд.дис. "Про наближення функцій в метриці простору (d), 1p , на замкнених множинах з кусково-гладкою межею" (1970 р.).

13

Всеволод Васильович КРОЧУК - канд.дис. "Про наближення поліномами розв'язків диференціальних та інтегральних рівнянь" (1970 р.).

14

М.І.ХУСЕЙН - канд.дис. "Про застосування лінійних методів до наближення поліномами в метриці , p1, розв'язків інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду, рівнянь Гаммерштейна та звичайних диференціальних рівнянь" (1972 р.).

15

Петро Єрофеєвич АНТОНЮК - канд.дис. "Про рівномірне наближення многочленами функцій на замкнутих множинах з кусково-гладкою межею" (1973 р.).

16

Петро Миколайович ДЕНИСЕНКО - канд.дис. "Дискретні оператори та їх застосування до розв'язання задачі Коші за методом В.К.Дзядика" (1974 р.).

17

Георгій Серапіонович СМІРНОВ - канд.дис. "До задачі найкращого наближення в лінійних нормованих просторах та просторі абстрактних функцій" (1974 р.).

18

Віталій Олексійович БОРОДІН - канд.дис. "Про граничні властивості гармонічних та аналітичних функцій класів Гельдера в областях з кусково-гладкою межею" (1975 р.).

19

Анатолій Володимирович БУШАНСЬКИЙ - канд.дис. "Найкращі гармонічні наближення на деяких класах джереловидно представимих функцій" (1975 р.).

20

Євген Костянтинович КРУТИГОЛОВА - канд.дис. "Про зображення аналітичних функцій рядами Діріхле в замкнутих випуклих областях" (1977 р.).

21

Олександр Сергійович ПРИПІК - канд.дис. (1977 р.).

22

Всеволод Кузьмич СТОЛЯРЧУК - канд.дис. "Побудова алгебраїчних многочленів, що здійснюють близьке до найкращого наближення спеціальних функцій" (1977 р.).

23

П.Д.ЛИТВИНЕЦЬ - канд.дис. "Застосування апроксимаційного методу до розв'язання систем лінійних диференціальних рівнянь з многочленними коефіцієнтами" (1979 р.).

24

Леонтій Іванович ФІЛОЗОФ - канд.дис. "Наближення функцій ланцюговими дробами" (1979 р.).

25

Валентин Іванович БІЛЕНКО - канд.дис. "Наближення поліномами розв'язків інтегральних рівнянь Гаммерштейна та неявних функцій"(1980 р.).

26

Володимир Віталійович КОВТУНЕЦЬ - канд.дис. "Дослідження екстремальних властивостей k-вужів" (1981 р.).

27

Леонід Андрійович ОСТРОВЕЦЬКИЙ - канд.дис. "Апроксимація розв'язків лінійних диференціальних рівнянь гіперболічного типу з многочленними коефіцієнтами" (1982 р.).

28

Світлана Федорівна КАРПЕНКО (БУСЛАЄВА) - канд.дис. "Застосування апроксимаційно-ітеративного та апроксимаційного методів до розв'язання інтегральних та диференціальних рівнянь" (1985 р.).

29

Василь Ростиславович КРАВЧУК - канд.дис. "Ефективна раціональна апроксимація порядків [n,1] та [n,2] елементарних функцій" (1985 р.).

30

Максим Миколайович ЧИП - канд.дис. "Застосування узагальненої проблеми моментів до отримання інтегральних зображень функцій та апроксимацій Паде" (1986 р.).

31

Петро Степанович ЯНЧУК - канд.дис. "Застосування А-методу до еліптичних рівнянь" (1986 р.).

32

Дмитро Антонович НАЙКО - канд.дис. "Поліпшення збіжності послідовностей деяких лінійних додатних операторів" (1987 р.).

33

Юрій Іванович РОМАНЕНКО - канд.дис. "АІ-метод наближеного розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь гіперболічного типу" (1989 р.).

34

Людмила Борисівна ШЕВЧУК (НЕСТЕРОВИЧ) - канд.дис. "Побудова вужів та деякі їх застосування" (1990 р.).

35

Малак РІЗК - канд.дис. (1991 г.).

36

Віктор Анатолійович САМОНЕНКО - канд.дис. "Апроксимаційно-ітеративний метод розв'язку нелінійних інтегральних та диференціальних рівнянь" (1994 р.).

37

Яків Григорович ІВАЩУК - канд.дис. "Екстремальні та апроксимаційні властивості функцій з інтерполяційних класів" (2014 р.).

Англійська версія Російська версія