УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ КОНГРЕС − 2009 (Київ, 27−29 серпня 2009 р.)


ПАМ’ЯТНА МЕДАЛЬ ІМЕНІ М.М. БОГОЛЮБОВА

З метою відзначення суттєвого внеску в підготовці та проведенні на високому науковому і організаційному рівнях Українського математичного конгресу (УМК-2009, 27-29 серпня 2009 р., м.Київ) вчених та діячів науки Всеукраїнська благодійна організація «Фонд сприяння розвитку математичної науки» заснувала пам’ятну медаль імені М.М. Боголюбова «За високий рівень наукових результатів в галузі математичної науки».
Порядок вручення медалі визначається «Положенням про пам’ятну медаль імені М.М. Боголюбова».

ПОЛОЖЕННЯ
про пам’ятну медаль імені М.М. Боголюбова

 1. Пам’ятна медаль імені М.М. Боголюбова вручається вченим за високій науковий рівень результатів, що доповідаються на Українському математичному конгресі (УМК-2009, 27-29 серпня 2009 р., м.Київ), якій проводиться з нагоди 100-річчя від дня народження видатного вченого сучасності Миколи Миколайовича Боголюбова.
  Кількість пам’ятних медалей – 100.
 2. Право представлення кандидатів на отримання пам’ятної медалі імені М.М. Боголюбова надається керівникам секцій та організаційним комітетам супутніх конференцій, що проводяться в рамках наукової програми Українського математичного конгресу (УМК-2009).
 3. Дані про кандидата (П.І.Б, рік народження, наявність наукових ступенів і звань, місце роботи, посада, домашня адреса, номери домашнього і робочого телефонів, e-mail) подаються до організаційного комітету Українського математичного конгресу (УМК-2009).
 4. Присудження і вручення пам’ятних медалей здійснюється організаційним комітетом Українського математичного конгресу (УМК-2009) під час його проведення.
  Одночасно переможцям конкурсу вручається Диплом про присудження медалі.
 5. Пам’ятна медаль імені М.М. Боголюбова виготовляється із спеціального сплаву ТОМПАК, діаметр медалі – 40 мм.
  На лицьовому боці (аверс) відтворено графічно зображений профіль погруддя М.М. Боголюбова. Навколо зображення розміщено написи :

  МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БОГОЛЮБОВ
  і роки його життя (1909-1992)

  На зворотньому боці (реверс) пам’ятної медалі розміщено напис:

  УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ КОНГРЕС 2009,
  Герб України, художнє оздоблення та рік проведення конгресу.

  Медаль вручається в подарунковому футлярі.
  Пам’ятна медаль імені М.М. Боголюбова виготовлена на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Правління ВБО «Фонд сприяння розвитку математичної науки»


Повернутись до головної сторінки УМК-2009