Український математичний конгрес - 2009


Дозислав Куриляк (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАНУ)

Розв'язок одного класу систем парних суматорних рівнянь для приєднаних функцій Лежандра

Отримано розв’язки одного класу систем парних суматорних рівнянь для приєднаних функцій Лежандра з дробовими індексами, які використано для опису взаємодії векторних електромагнітних полів з круговим краєм провідного відкритого конуса.