Український математичний конгрес - 2009


Тетяна Яценко (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна)
Іван Борісов (Харківський національній университет ім. Каразіна, Харків, Україна)

Малі хвильові рухи капілярної рідини, що намагнічується

Розглядається задача про малі (лінійні) коливання капілярної в'язкої рідини, що намагнічується, у частково заповненій посудині. Еволюційна задача про коливання рідини поблизу рівноважного стану зводиться до задачі Коші для операторно-диференціального рівняння в гильбертовому просторі. Доведено теореми про коректну розв'язність цієї задачі. Встановлено загальні властивості спектру власних частот нормальних коливань рідини, доведена повнота системи власних і приєднаних функцій задачі. Аналогічні результати отримані для ідеальної (нев'язкої) рідини. Дано обґрунтування принципу мінімуму потенційної енергії в задачі про стійкість рівноважних станів рідини, що намагнічується. Запропоновано спектральну ознаку стійкості рівноважних станів. Розглянуто ряд конкретних прикладів.