Український математичний конгрес - 2009


Vsevolod Vladimirov (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)

Сергій Скуратівський (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ, Україна)

Усамітнені хвилі з компактним носієм у континуальному аналозі моделі гетерогенного середовища

Показано існування однопараметричної сім’ї розв’язків типу біжучої хвилі з компактним носієм у системи рівнянь гідродинамічного типу. Згадана система являється континуальним аналогом нескінченої системи диференціальних рівнянь, яка описує одномірний ланцюжок пружних тіл, що взаємодіють силами пропорційними n-й степені зміщення.