Український математичний конгрес - 2009


Петро Венгерський (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна)

Комбіновані моделі руху грунтових і поверхневих вод

Сформульовано рівняння руху потоку мілкої води по поверхні водозбору з врахуванням крайових та початкових умов. Записано рівняння Бусинеску для моделювання руху потоків рідини в насиченій зоні грунту. З врахуванням суцільного однорідного середовища водяного потоку сформулюємо початково-крайову задачу спільного руху рідини по поверхні водозбору. Побудовано варіаційну постановку задачі та показазано розв'язування її методом скінченних елементів