Український математичний конгрес - 2009


Сергій Тищенко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Про один клас топологічних *-алгебр, які мають "гарні" зображення

Досліджується деякий клас топологічних ядерних *-алгебр, для яких кожне сильно неперервне зображення необмеженими операторами, визначеними на спільній щільній інваріантній області визначення, є самоспряженим. В якості прикладу для конкретної функціональної алгебри наводяться її незвідні зображення, а також розклад будь-якого сильно неперервного зображення в прямий інтеграл незвідних