Український математичний конгрес - 2009


Олександр Ткаченко (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, Україна)

Силовські підгрупи скінченних розширень локально-нормальних груп

Побудовано приклад майже локально-нормальної групи, силовські 2-підгрупи якої локально спряжені; водночас, існує такий її нормальний дільник, у якому силовські 2-підгрупи не є локально-спряженими. Таким чином, доведено, що у класі майже локально-нормальних груп властивість локальної спряженості силовських 2-підгруп не успадковується підгрупами, зокрема, нормальними дільниками. Звідси слідує, що клас майже локально-нормальних груп з локально спряженими силовськими 2-підгрупами не утворює формацію. Для побудови прикладу було використано систему комп'ютерної алгебри GAP.