Украинский математический конгресс - 2009


Анна Сукретна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Наближений обмежений синтез оптимального керування для хвильового рівняння

Для гіперболічної крайової задачі зі швидко осцилюючими коефіцієнтами і спеціальним напіввизначеним критерієм якості розв'язане питання усередненого наближеного обмеженого синтезу. При виконанні припущень, які гарантують існування єдиної точки переключення, побудовано програмне оптимальне керування, з якого безпосередньо отриманий оптимальний синтез. Знайдене оптимальне керування в формі зворотного зв'язку обґрунтоване за допомогою методу динамічного програмування Беллмана. Також розв'язана задача наближеного усередненого синтезу, тобто запропонована процедура побудови наближених усереднених керувань зі зворотним зв'язком і встановлена близькість оптимального та наближеного керувань, розв'язків крайової задачі на відповідних керуваннях і цільового функціоналу на них.