Український математичний конгрес - 2009


Михайло Сухорольський (Національний університет "Львівська політехніка", Україна)

Біортогональні системи поліномів у комплексній площині, споріднені з класичними ортогональними поліномами

Побудовано систему поліномів, які задаються у вигляді контурних інтегралів у комплексній площині. Досліджено властивості поліномів у комплексній площині. Побудовано систему функцій, біортогональних з поліномами на замкнутих кривих у комплексній площині. Сформульовано достатні умови розвинення аналітичних функцій у ряди за цією системою поліномів у комплексних областях. З загальної системи поліномів одержуються системи класичних поліномів і біортогональні з ними системи функцій.