Український математичний конгрес - 2009


Олена Стара (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна)

Про деякі асимптотичні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільнозмінними коефіцієнтами другого порядку запізнюючого типу

В роботі розглядаються системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільнозмінними коефіцієнтами другого порядку запізнюючого порядку.Будуються наближені розв'язки, як у випадку простих коренів характеристичного квазіполінома,так і у випадку кратних коренів. Окремо досліджуються випадки сталого і змінного запізнення.Знайдено асимптотичні оцінки побудованих розв'язків.