Український математичний конгрес - 2009


Степан Сосницький (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Про стійкість деяких класів систем в стандартній формі Боголюбова

Досліджується стійкість рівноваги квазілінійних систем в стандартній формі Боголюбова. Виокремлюються класи систем, для яких вдається визначити порогове значення малого параметра, що забезпечує при неперевищенні останнім цього порогового значення якісну відповідність між розвязками вихідної і усередненої систем рівнянь на нескінченному інтервалі часу.