Український математичний конгрес - 2009


Віталій Слинько (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна)

Стійкість псевдолінійних систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією

Встановлено нові умови стійкості псевдолінійних систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією.