Український математичний конгрес - 2009


Андрій Сівак (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Варіанти динамічної поведінки дробово-лінійних різницевих рівнянь другого порядку

Для дробово-лінійних рівнянь другого порядку проведено аналіз варіантів їх динамічної поведінки в залежності від значень коефіциентів рівняння у просторі відповідних параметрів. Запропоновано опис, який дозволяє осягнути всі варіанти поведінки у цілому та дає можливість отримати відповіді щодо поведінки рішень різницевих рівнянь у багатьох окремих випадках на основі простого аналізу коефіцієнтив відповідного рівняння.