Український математичний конгрес - 2009


Володимир Семенов (Киівський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Рівномірні структури та узагальнені розв'язки операторних рівнянь

Запропоновано загальну конструкцію побудови узагальнених розв'язків рівнянь з операторами, що діють в рівномірних просторах. Досліджено питання вкладення поповнень простору по різним рівномірностям. Показано, що теорії узагальненої розв’язності роботи [1] є спеціалізаціями розглянутого підходу.

[1] Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В., Двадцатая проблема Гильберта. Обобщенные решения операторных уравнений. – М.: OOO «И.Д. Вильямс», 2009. – С. 192.