Український математичний конгрес - 2009


Петро Савенко (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна)

Про один чисельний метод розв’язування нелінійних двопараметричних спектральних задач

Розглядається застосування методів неявних функцій до чисельного розв’язування нелінійної двопараметричної спектральної проблеми для випадку голоморфних оператор-функцій, що діють у бананових просторах. Задача чисельного знаходження зв’язних компонент спектра зводиться до розв’язування задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку.