Український математичний конгрес - 2009


Олександр Савченко (Херсонський аграрний університет, Україна)

Досконало метризовні функтори в категорії ультраметричних просторів

Аналогічно до поняття досконало метризовного функтора в категорії метричних просторів та ліпшицевих відображень ми означуємо поняття досконало метризовного функтора в категорії ультраметричних (неархімедових) просторів та нерозтягуючих відображень. Для ряду таких функторів ми описуємо геометрію нескінченних ітерацій функтора, їх поповнень та природних компактифікацій.