Український математичний конгрес - 2009


Анатолій Самойленко (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Про інваріантні многовиди лінійних диференціальних рівнянь

В роботі розвинено ідею методу інтегральних многовидів М.М. Боголюбова стосовно лінійних диференціальних рівнянь. Отриманий результат може знайти прикладну інтепретацію та застосування.