Український математичний конгрес - 2009


Вячеслав Резуненко (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна)

Регуляризація задачі дифракції акустичної плоскої хвилі на сфері з круговим отвором

Розглянуто важливий випадок задачі дифракції акустичної плоскої хвилі на сфері з круговим отвором. Одержана система парних функціональних рівнянь по сферичним функціям. Регуляризація задачі виконана відокремленням і обертанням головної частини матричного оператора задачі дифракції двома варіантами. Для цього використані інтегральне перетворення типу Абеля та розв'язання допоміжної задачі Коші. Одержані системи алгебраїчних рівнянь другого роду з компактним оператором у гільбертовому просторі.