Український математичний конгрес - 2009


Анатолій Погоруй (Житомирський держуніверситет ім. І.Франка, Україна)

Одновимірні еволюції в марковських та півмарковських середовищах

Досліджуються випадкові еволюції, які моделюють рух частинки на прямій. Отримано рівняння для розподілу частинки, коли процес відновлення швидкості має ерлангівський розподіл перебування в станах та описано метод отримання розв'язків цього рівняння. Також знайдено граничні розподіли для затухаючої еволюції у деяких півмарковських середовищах.