Український математичний конгрес - 2009


Любомир Петришин (Прикарпатський національний університет, Івано-Франківськ, Україна)

До теоретичний основ систем числення Галуа

В доповіді проаналізовано теоретичні основи унітарної, двійкової, Грея та Галуа-подібних систем числення. Наведено відповідні базиси та системи функцій, що їх породжують. Встановлена аналітична взаємозалежність між системами функцій та системами кодування. Для порівняльного аналізу обчислено інформаційну потужність кодів та систем кодування. Наведено графічні залежності отриманих результатів.