Український математичний конгрес - 2009


Святослав Олійник (Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна)

Розв'язання на елементі області крайових задач для диференціальних систем з оператором Лапласа не вище третього порядку

     Під елементом області розуміється прямокутний паралелепіпед в просторі Евкліда. На його гранях задані довільні крайові функції, неперервні по часу і просторових координатах та обмежені при змінюванні часу. Диференціальні системи аналітичні і в загальному випадку являються нелінійними.
     Вводиться орієнтована геометрія при побудові дискретно-аналітичних систем з метою розв’язання поставлених крайових задач. Застосовується, зокрема, аналітичний многовид для дослідження систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку.