Український математичний конгрес - 2009


Остап Охрін (Львівський Національний університет імені Івана Франка, Україна)

S-зупинений докритичний процес з неперервним часом та зліченною кількістю типів частинок

Доведено теорему про розподіл моменту зупинки S-зупиненого гіллястого процесу з неперервним часом та зліченною кількістю типів частинок.