Український математичний конгрес - 2009


Анатолій Нікітін (Інститут математики НАН України, Київ, Україна)

Нова інтегровна модель для нейтральних ферміонів

Знайдено точні розв'язки рівняння Дірака, що описує взаємодію нейтральних частинок , які мають нетривіальний квадрупольний момент, із зовнішнім електромагнітним полем спеціального вигляду. Розглядувана модель має приховану суперсиметрію з матричним суперпотенціалом, що дозволяє ефективно провести її інтегрування з використанням методів суперсиметричної квантової механіки.