Український математичний конгрес - 2009


Анатолій Марковський (ІПММ НАН України, Донецьк, Україна)

Про одну задачу ідентифікації геофізичних параметрів

Розглядається математична модель газодинамічної системи, що складається з двох плоских горизонтальних газонасичених пористих пластів, які одночасно дренує вертикальна свердловина. Коефіцієнт надстисливості є відомою функцією від тиску. На основі попередніх робіт автора ставиться задача ідентифікації фільтраційних коефіцієнтів та пластових тисків газоносних пластів за вимірами на гирлі свердловини відповідних значень тиску та сумарного дебіту. Отримано основну систему функціональних рівнянь, побудовано чисельний алгоритм і комп'ютерні програми, що розв'язують задачу. Розглянуто приклади.