Український математичний конгрес - 2009


Віктор Лагно (Полтавський державний педагогічний університет, Україна)

Класичний груповий аналіз загального, нелінійного еволюційного рівняння другого порядку

У доповіді розглядається одна з центральних задач групового аналізу диференціальних рівнянь — задача групової класифікації рівнянь з частинними похідними. Наведено результати повної групової класифікації загального нелінійного еволюційного рівняння другого порядку в двовимірному просторі-часі, які отримано автором разом с професором Ренатом Ждановим.