Український математичний конгрес - 2009


Роман Кушнір (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Львів, Україна)

Визначення термонапруженого стану тіл на основі обернених задач термопружності

Запропоновано підхід до розв’язання задач визначення термонапруженого стану тіл канонічної форми за неповної інформації про теплове навантаження. На основі додаткової інформації про поведінку параметрів механічного процесу (переміщень або деформацій) визначення температурного поля і спричинених ним температурних напружень у тілі зведено до розв’язування обернених задач термопружності. Для неоднорідних і термочутливих тіл побудовано стійкі числові алгоритми відшукання розв’язків відповідних задач. Досліджено коректність отриманих обернених задач термопружності.