Український математичний конгрес - 2009


Володимир Ковтунець (Національна академія управління)

Алгоритм найкращого рівномірного наближення комплекснозначних функцій

На основі диференціальних властивостей оператора найкращого анближення розроблено алгоритм найкращого рівномірного наближення комплекснозначних функцій узагальненими поліномами по чебишовських системах. Доведено, що в загальному випадку алгоритм збігається зі швидкістю геометричної прогресії. В разі наближення алгебраїчними многочленами аналітичних функцій на множинах із гладкою межею при певних обмеженнях збіжність алгоритму є квадратичною. Розроблений алгоритм є узагальненням класичного алгоритму Ремеза.