Український математичний конгрес - 2009


Борис Кіфоренко (Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ, Україна)

Проблеми застосування методу усереднення в механіці польоту космічних апаратів

Застосування методу усереднення для наближеного розв'язання рівнянь руху природних та штучних космічних об'єктів. Особливості використання методу усереднення при досідженні оптимальних рухів космічних апаратів з двигунами малої тяги: історія і сучасний стан.

Аналіз основних сучасних підходів: чисельно-чисельний і аналітично-чисельний алгоритми. Аналітичні розв'язки усереднених рівнянь оптимального руху.

Застосування усереднених розв'язків для чисельного інтегрування неусереднеих рівняь. Квазіоптимальні траєкторії міжорбітальних переходів космічних апаратів. Аналіз помилкових результатів в сучасних публікаціях, одержаних з застосуванням чисельно-чисельного алгоритму.