Український математичний конгрес - 2009


Наталія Ічанська (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна)

Умовна симетрія нелінійного двовимірного рівняння теплопровідності

Досліджено Q-умовну симетрію двовимірного нелінійного рівняння теплопровідності як відносно одного оператора так і відносно двовимірної множини операторів.