Український математичний конгрес - 2009


Маркіян Гірник (Львівська комерційна академія, Україна)

Логарифми модулів цілих функцій ніде не щільні у просторі плюрисубгармонічних функцій

На множині плюрисубгармонічних функцій вводиться у розгляд новий вид збіжності: експонентно рівномірна збіжність на компактах. Топологія, яка породжується цією збіжністю, метризовна і з цією метрикою множина плюрисубгармонічних функцій утворює повний метричний простір. Логарифми модулів цілих функцій є винятковою підмножиною вказаного простору.